Resultater

Digitaliseringsstyrelsen har fokus på at sikre åbenhed i tilsynsprocessen. Her kan du læse mere om resultaterne af de gennemførte tilsyn, få indblik i tværgående læring og læse med på afrapportering til EU-Kommissionen.

Som led i tilsynet med myndigheder og offentligretlige organers overholdelse af webtilgængelighedsloven offentliggør Digitaliseringsstyrelsen tilsynets resultater hvert halve år. Det sker i form af opsummerede rapportudsnit med afsæt i de dybdegående monitoreringer. Digitaliseringsstyrelsen offentliggør ikke resultater for tilsyn begrænset til tilgængelighedserklæringens objektive kriterier eller ved forenklede monitoreringer.

Digitaliseringsstyrelsen fokuserer på at identificere typiske fejl og generelle udfordringer fundet i tilsynene. Hyppige fejl og udfordringer bliver offentliggjort på siden ”Tværgående læring”. Målet er at bidrage til videndeling om hyppige og typiske tilgængelighedsfejl. Det skal styrke uddannelse og læring i den offentlige sektor samt blandt leverandører af webstedsløsninger.

Hvert tredje år aflægger Digitaliseringsstyrelsen rapport til EU-Kommissionen om resultaterne af de dybdegående og forenklede monitoreringer i Danmark, der blandt andet opsummerer resultater af monitoreringerne på tværs af forvaltningsniveau.

Læs mere om tværgående læring

Læs mere om rapporten til EU-Kommissionen

Læs mere om tilsynsrapporter