Inklusionspersonaerne

De barrierer, borgere oplever i mødet med den digitale offentlige sektor, kan være vidt forskellige. Det er derfor vigtigt at have forståelse for nuancerne og de forskellige udfordringer, som borgerne har – blandt andet når man arbejder med borgerrettede digitale løsninger, kommunikationsprodukter eller servicerejser.

Digitaliseringsstyrelsen har udarbejdet otte inklusionspersonaer, der kan bidrage til at danne et nemt og systematisk overblik over forskellige borgerbehov i fx en given servicerejse.

Personaerne kan anvendes til at skabe en fælles forståelse og et fælles sprog om forskellige borgergrupper. På den måde kan personaerne gøre indsigter levende, og de kan anvendes som en hjælp til at designe løsninger til for alle

Personaerne er blandt andet baseret på eksisterende analyser og statistik på inklusionsområdet samt kvalitetssikring og dialog med relevante civilsamfundsorganisationer, herunder Digitaliseringsstyrelsens Netværk for digital inklusion.

Hvad er en persona?

En persona er en beskrivelse af en fiktiv borger. En persona er ikke en beskrivelse af et individ, men er et sammenkog af viden, der gennem personaen giver nogle karakteristika og brugerbehov liv.

Personaer hjælper med at se verden gennem andres øjne og derigennem undersøge, om den service, der tilbydes, imødekommer borgerens behov.

Hvordan bruger jeg personaerne?

Personaerne kan bruges som et arbejdsredskab til at tænke borgeres særlige behov ind i udviklingen af borgerrettede løsninger og kommunikationsprodukter.

Brug fx personaerne til at analysere en given servicerejse og til at vurdere, hvordan den opleves og anvendes af en eller flere af personaerne.

Personaerne kan bruges til at reflektere over spørgsmål som:

  • ”Hvordan imødekommer vores løsning de behov, personaen har?”
  • ”Hvordan ville personaen bruge vores løsning?”
  • ”Hvordan kan servicerejsen forbedres for personaen?”

På den måde kan personaerne fungere som en referenceramme og støtte undervejs i projektet, ligesom refleksioner om personaernes behov kan danne baggrund for udarbejdelse af designkrav.