Digitalt samtykke

Digitaliseringsstyrelsen arbejder sammen med kommuner, regioner og statslige myndigheder på et udviklingsprojekt, der har til formål at skabe en bedre digital understøttelse af samtykker i den offentlige sektor.

Let og tryg brug af samtykke for borgere og medarbejdere

Borgerne bliver i forskellige sammenhænge bedt om at give samtykke til en myndighed, fx ved behandling af en sag eller ydelse af en service. Desværre oplever mange borgere, at det kan være svært at overskue, hvorfor de skal afgive samtykke, og hvad de allerede har givet samtykke til. For medarbejderne i myndighederne kan både det at indhente og håndtere samtykker være besværligt, fordi det ofte foregår på papir eller i flere forskellige digitale systemer.

Udviklingsprojektet skal skabe værdi for både borgere og medarbejdere. Et af målene er, at borgerne på sigt skal have adgang til et overblik over deres samtykker. Det skal bidrage til, at borgerne er både informeret, inkluderet og i bedre kontrol med data om dem. Det skal også sikres, at ikke-digitale borgere fortsat har mulighed for at afgive et samtykke på papir i situationer, hvor det er nødvendigt.

Udvikling af national infrastruktur

Udviklingen af en bedre digital understøttelse af samtykke skal ske gradvist med fokus på, hvor det kan skabe størst værdi og sikre værdifulde erfaringer på kort sigt, inden løsningerne bredes yderligere ud. Derfor vil der i første omgang væres fokus på at udvikle en smal løsning i samarbejde med et begrænset antal myndigheder.

I projektet arbejdes der p.t. på at definere og planlægge funktionalitet, som skal indgå i den første version af en infrastrukturløsning. Det er hensigten, at det skal være en generel løsning, der kan imødekomme behov på tværs af offentlige myndigheder, men også tilbyde den nødvendige fleksibilitet til, at anvenderne selv kan bestemme ambitionsniveauet for, i hvilken udstrækning de vil koble sig til en national infrastrukturløsning eller udvikle egne løsninger.

Hvis det store potentiale for bedre service, effektivitet og lovmedholdelighed skal indfris, er det dog afgørende, at myndigheder og relevante private organisationer anvender den fælles arkitektur og standard, som projektet har udarbejdet i samarbejde med kommunale, regionale og statslige parter.

Baggrund for projektet

Projektet udmønter initiativet Let og tryg brug af samtykke fra Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2022-2025. Inden da er der gennemført et analysearbejde omkring digitalt samtykke i regi af blandt andet et initiativ om bedre digital understøttelse af samtykke fra 2021. Der er i den sammenhæng udarbejdet et fællesoffentligt målbillede for digitalt samtykke og frabedelse, der sætter en overordnet ramme og retning for det videre arbejde.