Styring

It-styring og digitale kompetencer

Det er vores opgave at bidrage til, at staten har en effektiv og ansvarlig styring af sine it-projekter og it-systemer, så gevinsterne ved digitalisering bliver indfriet.

Nyt om styring

Ansvarlig og værdiskabende styring af it

En lang række it-systemer, er i dag kritiske for, at samfundet kan fungere. Samtidig er det afgørende for at foretage de nødvendige samfundsforandringer, at staten høster de forventede gevinster i it-projekterne.

De statslige myndigheder bærer et stort ansvar for, at it-systemerne er sikre og brugervenlige, og at it-projekterne bliver gennemført inden for tid og budget. Digitaliseringsstyrelsen yder i den forbindelse rådgivning til statslige myndigheder for at hjælpe med, at den statslige forvaltning og styring af it styrkes.

Digitale kompetencer

Staten skal have forudsætningerne for at udvikle og drive sine it-projekter og -systemer sikkert og effektivt. Hvis der fortsat skal leveres gode, sikre og nære velfærdsløsninger til borgere og virksomheder skal ledere og medarbejdere have styrket deres digitale kompetencerne til at forstå og se de muligheder, it og digitalisering skaber inden for deres fagområde. 

Statens Digitaliseringsakademi tilbyder målrettede og praksisnære kurser samt oplæg, vejledning og sparring, der bidrager til at styrke ledere og medarbejderes digitale kompetencer.

""

Styring af statslige it-projekter

Sikker styring med fokus på værdiskabelse er afgørende for it-projekters succes. Økonomistyrelsen stiller projekt- og styringsværktøjer til rådighed. 

Læs mere om projektstyring

""

Styring af statslige it-porteføljer

Den statslige it-systemportefølje skal være vedligeholdt, opdateret og sikker. Økonomistyrelsen stiller model for porteføljestyring til rådighed. Modellen blev revideret i april 2022.

Læs mere om systemstyring

""

Statens Digitaliseringsakademi

Statens Digitaliseringsakademi tilbyder målrettede og praksisnære kurser samt oplæg, vejledning og sparring, der bidrager til at styrke dine digitale kompetencer.

Gå til Statens Digitaliseringsakademi