Styring

Projekt- og systemstyring

Det er vores opgave at bidrage til, at staten har en effektiv og ansvarlig styring af sine it-projekter og it-systemer, så gevinsterne ved digitalisering bliver indfriet.

Nyt om styring

Ansvarlig og værdiskabende styring af it

En lang række it-systemer, er i dag kritiske for, at samfundet kan fungere.

Samtidig er det afgørende for at foretage de nødvendige samfundsforandringer, at staten høster de forventede gevinster i it-projekterne.

De statslige myndigheder bærer et stort ansvar for, at it-systemerne er sikre og brugervenlige, og at it-projekterne bliver gennemført inden for tid og budget.

Digitaliseringsstyrelsen yder i den forbindelse rådgivning til statslige myndigheder for at hjælpe med, at den statslige forvaltning og styring af it styrkes.

""

Styring af statslige it-projekter

Sikker styring med fokus på værdiskabelse er afgørende for it-projekters succes.

Digitaliseringsstyrelsen stiller projekt- og styringsværktøjer til rådighed. 

Læs mere om projektstyring

""

Strategi for it-styring i staten

I november 2017 lancerede den daværende regering en ny strategi for it-styring i staten.

Strategien blev produceret med formålet om at styrke de statslige myndigheders arbejde med forvaltning og styring af it.

Læs om Strategi for it-styring i staten

""

Kunde-leverandørsamarbejde

Statens It-råd har udarbejdet en række principper for det gode kunde- og leverandørsamarbejde, der bl.a. fordrer gensidig tillid og samarbejde. Principperne skal understøtte det fælles mål: Et velgennemført projekt inden for de givne rammer og krav. 

Læs om Kodeks for det gode kunde-leverandørsamarbejde