K04 Standardkontrakt for it-drift

K04 med tilhørende bilag er en offentlig standardkontrakt, der er velegnet til drift af it-systemer.

K04 blev offentliggjort i den 25. august 2020.

Kontrakten omfatter som udgangspunkt alle opgaver inden for it-drift, men den er modulopbygget, således at den kan tilpasses den konkrete driftsopgave.

Kontrakten kan bruges som en selvstændig driftskontrakt, men den er udformet, så den kan indgå som driftsbilag i forbindelse med it-udvikling, hvor K02 og K03 benyttes.

I forbindelse med udarbejdelsen af K04 er der udarbejdet en vejledning om, hvilke elementer i en it-driftskontrakt, der driver omkostningerne.

Hent vejledningen for cost drivere i it-driftskontrakter