Outsourcet it-drift

Økonomiudvalget, under den daværende VLAK-regering, besluttede, at gøre en særlig indsats for at optimere og professionalisere indkøb og styring af it-drift i staten.

Rådgivningssekretariatet for it-drift rådgiver om håndteringen af outsourcet it-drift og arbejder for, at gode erfaringer på området kan deles på tværs af staten.

Erfaringer viser, at det kan betale sig at have fokus på at professionalisere den outsourcede it-drift. Derfor er der igangsat en koordineret indsats, hvor ministerierne kan lære af hinandens gode erfaringer og dele viden om, hvordan indkøb og styring af outsourcet it-drift bedst håndteres.

Se tjekliste og gode råd for outsourcet it-drift

Se dokumenter til outsourcet it-drift

Indsatsen er forankret i Rådgivningssekretariatet for it-drift i Digitaliseringsstyrelsen, som har til opgave at rådgive og facilitere en videndeling på tværs af staten. Samtidig har Rådgivningssekretariatet for it-drift til opgave af skabe et bedre overblik over it-drift i staten.