Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Afbureaukratisering

Enkle regler og processer

Bits og bytes gør det ikke alene. Enkle regler og gennemtænkte processer er afgørende, hvis Danmarks digitale resultater skal stå mål med de digitale ambitioner

Nyt om afbureaukratisering

Bedre sammenhæng

Regeringen har i april 2017 lanceret Sammenhængsreformen, der skal sætte borgeren først i en mere sammenhængende offentlig sektor.

Det samlede reformprogram præsenteres i løbet af 2018, men arbejdet er i gang.

Som en del af Sammenhængsreformen arbejder Digitaliseringsstyrelsen blandt andet for at gøre lovgivning digitaliseringsklar og gennemgår den samlede regulering på en række velfærdsområder.

Hent reformprogrammet for Sammenhængsreformen

Læs mere om digitaliseringsklar lovgivning

Læs mere om kulegravning af velfærdsområder

""

Klare juridiske rammer for digital forvaltning

I dag møder borgerne den offentlige sektor digitalt. Digitaliseringsstyrelsen leder som en del af Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 drøftelserne af, hvordan tværgående lovgivning som fx forvaltningsloven tilgodeses i det digitale Danmark.

Læs mere om klare juridiske rammer

""

Digitaliseringsklar lovgivning

Fremtidens love skal matche den digitale virkelighed – og det digitale samfund Danmark er i dag. Sekretariat for digitaliseringsklar lovgivning i Digitaliseringsstyrelsen bistår ministerierne med at sikre, at lovgivning målrettet deres sektor kan understøttes digitalt. 

Læs mere om digitaliseringsklar lovgivning

""

Tid til kerneopgaven

Der skal være tid til kerneopgaven på de store velfærdsområder. Som en del af regeringens sammenhængsreform kulegraver en projektenhed i Digitaliseringsstyrelsen den samlede regulering på en række velfærdsområder.

Læs mere om kuglegravning af velfærdsområder