Regeringens digitaliseringspartnerskab

Regeringens digitaliseringspartnerskab har siden marts drøftet, hvordan Danmark udnytter og omsætter de teknologiske muligheder i fremtiden. Partnerskabet har afsluttet sit arbejde, og har netop afleveret 46 anbefalingerne til regeringen, som kan læses her.

Regeringen nedsatte i marts 2021 et digitaliseringspartnerskab for Danmarks digitale fremtid. Digitaliseringspartnerskabet har bidraget med viden om, hvordan Danmark bedst udnytter den digitale omstilling.

Anbefalingerne indgår nu som indspil til regeringens igangværende og kommende strategier og politiske udspil på det digitale område, ligesom de kan anvendes i arbejdet med en samlet digital strategi for Danmark.

Digitaliseringspartnerskabet har bestået af en formand, Jim Hagemann Snabe, og 27 faste medlemmer. Medlemmerne er topledere og eksperter fra dansk erhvervsliv, forskningsverden, civilsamfund og arbejdsmarkedets parter, KL og Danske Regioner.

Digitaliseringspartnerskabets medlemmer

Medlemmer
Jim Hagemann Snabe
André Rogaczewski
Brian Mikkelsen
Casper Hansen
Claus Jensen
Esben Gadsbøll
Eva Berneke
Gordon Ørskov Madsen
Gregers Kronborg
Jacob Bundsgaard
Kim Fausing
Kim Simonsen
Lars Sandahl Sørensen
Lars Aagaard
Lizette Risgaard
Mads Nipper
Martin Præstegaard
Michael Holm
Michael Rasmussen
Mikkel Flyverbom
Nana Bule
Natasha Friis Saxberg
Per Christensen
Rikke Hvilshøj
Rikke Zeberg
Stephanie Lose
Stephen Alstrup
Stine Mangor Tornmark

 

Digitaliseringsenheden

Digitaliseringspartnerskabet blev sekretariatsbetjent af en digitaliseringsenhed, der bestod af repræsentanter fra Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet, Erhvervsministeriet, Erhvervsstyrelsen, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Sundhedsministeriet, Udenrigsministeriet, KL, Danske Regioner, Dansk Industri, Dansk Erhverv og Fagbevægelsens Hovedorganisation.