Cybersikkerhedspagtens konkrete arbejde

Arbejdet i Cybersikkerhedspagten tager udspring i de projekter, som parterne tager med ind i pagten.

Ved optagelse i pagten tilkendegiver hvert medlem, hvad de konkret ønsker at arbejde med, samt hvordan de kan bidrage til det arbejde. Det er som medlem muligt at indgå i alle eksisterende projekter. Dog er det ikke et krav, at medlemmerne er aktive på mere end ét projekt eller spor.

Arbejdet i pagtens struktureres i spor, og alt efter medlemmers engagement vil sporene og fokus i sporene ændres.

De tre nuværende arbejdsspor

1) Varslingsspor

Cybersikkerhedspagten vil styrke videndeling af cybersikkerhedstrusler i Danmark. I dette spor er der blandt andet gennemført et pilotprojekt, der giver konkrete erfaringer til en varslingsordning rettet mod små- og mellemstore virksomheder

2) Mærkningsordning

Cybersikkerhedspagten vil understøtte udbredelsen af D-mærket, som flere af pagtens parter står bag. D-mærket hjælper virksomheder med at styrke deres interne it-sikkerhed, og skaber derved større tryghed hos kunder og forbrugere. Det skal bidrage til at gøre digital sikkerhed til et konkurrenceparameter blandt virksomheder.

3) Kompetence- og uddannelsesspor

Cybersikkerhedspagten vil arbejde for, at it-sikkerhedskompetencer gennem uddannelse og opkvalificering bliver lettere tilgængeligt for små- og mellemstore virksomheder. For at kunne gøre det, har pagten først haft fokus på at undersøge hvilke muligheder der er i forvejen, hvorefter fokus vil være på at drøfte hvor og hvordan pagtens input kan bidrage bedst til at sikre tilgængelighed.