Medlemmer i Cybersikkerhedspagten

Cybersikkerhedspagten blev etableret af elleve stiftende medlemmer, som repræsenterer staten samt centrale brancheorganisationer på erhvervsområdet. Ud over Cybersikkerhedspagtens stiftende medlemmer kan fx virksomheder, myndigheder eller organisationer blive optaget som associeret medlem.

Associerede medlemmer får mulighed for at bidrage til at styrke den digitale sikkerhed i danske virksomheder. I udgangspunktet kan associerede medlemmer indgå i de offentligt-private samarbejder i samme omfang som stiftende medlemmer. Ved ansøgning til optagelse som associeret medlem beskrives, hvordan ansøgeren forventer at bidrage til samarbejdet.

Processen er beskrevet her i dokumentet 'Vejledning til optagelse af associerede medlemmer af Cybersikkerhedspagten'

Derudover får medlemmer i pagtens arbejdsfællesskab sparring og samarbejdsmuligheder blandt pagtens private og offentlige medlemmer. Stiftende og associerede medlemmer fremgår nederst på siden.

Et arbejdsfællesskab på tværs af private og offentlige aktører

Medlemmerne får mulighed for at være en del af et arbejdsfællesskab, hvor der deles viden, data og erfaringer vedrørende cyber- og informationssikkerhed. Derudover kan medlemmerne deltage i de forskellige projektspor eller initiere nye indsatser og projekter og derved bidrage til fremtidig fokus. Som det vigtigste, får medlemmerne gennem pagten mulighed for at præge cybersikkerhedsdagsordenen og styrke samfundets cybersikkerhed.


Pagtens arbejde og resultater afhænger af medlemmernes engagement. Pagten kan derfor anses som et forum, der kan anvendes til uformel sparring, koordineret samarbejde, igangsættelse af større projekter osv. Indholdet af arbejdet afhænger således af behovet og ønskerne hos medlemmerne.

Hvordan bliver jeg medlem?

Hvis du ønsker at blive associeret medlem af Cybersikkerhedspagten, kan du i første omgang tage kontakt til et af de eksisterende medlemmer med henblik på at få vejledning og hjælp til optagelse. Dernæst skal ansøgeren udforme en erklæring, som beskriver ansøgerens motivation for at blive medlem samt ansøgerens bidrag til pagtens arbejde. På baggrund af erklæringen, skal pagtens stiftende medlemmer godkende ansøgningen. Hvis ansøgningen godkendes vil man derefter blive tilknyttet relevante projektspor. Processen for dette gennemgås i dokumentet ’Vejledning til optagelse af associerede medlemmer af Cybersikkerhedspagten’ som der linkes til i øverst på siden.

Er du interesseret i at vide mere, står Digitaliseringsstyrelsen til rådighed i forhold til at vejlede om både optagelsesprocessen samt pagtens arbejde mere generelt.

De stiftende medlemmer

Læs parternes erklæringer her:

Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet (tidl. Erhvervsministeriet)

Dansk Industri

Dansk Erhverv

IT-Branchen

Industriens Fond

SMV-Danmark

IDA

Finans Danmark

HK

Forsikring & Pension

Center for Cybersikkerhed

De associerede medlemmer

Microsoft

Rådet for Digital Sikkerhed

D-mærket

Dubex

WithSecure

Security Tech Space

Tryg

TDC Erhverv

Banshie