Tilsyn med cookieområdet

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, at cookiereglerne bliver overholdt og vejleder virksomheder og offentlige myndigheder om, hvordan reglerne kan overholdes.

Det er Digitaliseringsstyrelsen, der fører tilsyn med cookiereglerne. I tilsynet lægger vi vægt på hjemmesideejerens indsats for at sikre fyldestgørende information til brugeren om hjemmesidens anvendelse af cookies og deres indsats i forhold til at indhente brugerens samtykke til cookies.

Digitaliseringsstyrelsens arbejder bl.a. med cookieområdet ved at informere og vejlede om cookiereglerne.

Digitaliseringsstyrelsens tilsyn følger af § 20 i teleloven. Af § 5 i cookiebekendtgørelsen (også kaldet cookiereglerne) fremgår det, at manglende overholdelse af cookiereglerne kan straffes med bøde.

Årsberetning 2021: Tilsyn med cookies og lignende teknologier

I årsberetningen om Erhvervsstyrelsens tilsyn med cookies og lignende teknologier præsenteres resultaterne fra 2021 og fokus for 2022.

Årsberetningen om tilsynet med cookies og lignende teknologier i 2021 giver et overblik over, hvordan Erhvervsstyrelsen, nu Digitaliseringsstyrelsen, bruger risiko- og væsentlighedsvurderinger til at få den størst mulige effekt på ulovlig dataindsamling på internettet. Få fx indblik i resultaterne fra Erhvervsstyrelsens to emnebaserede tilsyn i 2021; Tilsyn med sundhedshjemmesider og tilsyn med de 100 mest besøgte danske hjemmesider. På baggrund af disse tilsyn gives tre gode råd, som hjemmesideejere kan have in mente, når de tilgår deres egne cookieløsninger.

Årsberetningen beskriver desuden de hjemmesidescreeninger, Erhvervsstyrelsen, nu Digitaliseringsstyrelsen, laver for at understøtte tilsynet samt planerne for at føre tilsyn med apps i 2022.