Netværkets medlemmer

Netværk for digital inklusion har til formål at understøtte og forbedre indsatsen over for de målgrupper, der fortsat har behov for hjælp til at kommunikere digitalt med det offentlige. Se medlemmer i netværket nedenfor.

Netværket består af:

 • Aktive Pensionister
 • Alzheimerforeningen
 • AMU Nordjylland
 • AOF
 • ATP
 • Baba
 • Bedre Psykiatri
 • Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune
 • Biblioteker og Borgerservice, Roskilde Kommune
 • Blindefonden
 • Bydelsmødrene / Fonden for Socialt Ansvar
 • Børne og undervisningsministeriet - STIL (UG-redaktionen)
 • Børnerådet
 • C Bloc rådgivning
 • Danmarks Biblioteksforening
 • Dansk Blindesamfund
 • Dansk Flygtningehjælp
 • Danske Handicap Organisationer
 • Dansk Handicap Forbund
 • Danske Døves Landsforbund
 • Danske Regioner
 • Danske Seniorer
 • Danske Ældreråd
 • Den sociale retshjælp
 • Det Centrale Handicapråd
 • DGS - Danske Gymnasieelvers Sammenslutning
 • DOF - Dansk Oplysnings Forbund
 • DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd
 • Egedal Kommune, borgerservice
 • Faglige Seniorer
 • Familieretshuset
 • Finans Danmark
 • FOA
 • FOF - Folkeligt Oplysnings Forbund
 • Foreningen Danske DøvBlinde - FDDB
 • Frederiksberg Bibliotekerne
 • Frivilligcenter SR-bistand
 • Gentofte centralbibliotek
 • Herning Bibliotekerne
 • Hjernesagen
 • Hjerneskadeforeningen
 • Hvidovre Kommune
 • Høreforeningen
 • IBOS - Instituttet for Blinde og Svagtsynede
 • ITU
 • KL
 • Krifa
 • Københavns Kommune, Borgercenter handicap
 • Københavns Kommune, Digitalisering, Internationalisering og Borgerservice
 • Landsforeningen af Være Steder
 • Landsforeningen Autisme
 • Landsforeningen LEV
 • Ligeværd
 • Movia Trafik
 • Mændenes hjem
 • Nota - Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder
 • Odense Bibliotekerne
 • Odense Kommune
 • Ordblinde / Dysleksiforeningen i Danmark
 • Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark
 • Redaktion: E-kurser.nu
 • ReDi School
 • Region Hovedstaden, Kommunikationscentret
 • Region Sjælland
 • Region Syddanmark, Center for kommunikation og velfærd
 • Rejsekortet
 • Roskilde Kommune
 • Røde kors
 • Rådet for socialt udsatte
 • Sammenslutningen af unge med handicap
 • SAND - de hjemløses landsorganisation
 • Scleroseforeningen
 • Settlementet
 • Skattestyrelsen
 • Slots- og Kulturstyrelsen
 • Socialstyrelsen - Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed
 • Socialt Udviklingscenter SUS
 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
 • SUFO
 • SUMH - samarbejdet af unge med handicap
 • Sundhed.dk
 • Tdl.: Spastikerforeningen NU: CP Danmark
 • Telecenter Danmark
 • Tidligere Høje Taastrup kommune 'jobspiren' Nu NGO
 • Varde Kommune
 • Vejle biblioteker
 • Ældre Sagen
 • Aalborg Kommune - bibliotekerne
 • Aalborg Kommune - Digitaliseringsenheden
 • Aarhus Borgerservice