Netværkets medlemmer

Netværk for digital inklusion har til formål at understøtte og forbedre indsatsen over for de målgrupper, der fortsat har behov for hjælp til at kommunikere digitalt med det offentlige. Se medlemmer i netværket nedenfor.

Netværket består af:

 • Aalborg Bibliotekerne
 • Aktive Pensionister
 • Alzheimerforeningen
 • AOF Danmark
 • Baba
 • Bedre Psykiatri
 • Borgerservice Danmark
 • Bydelsmødrene
 • Børnerådet
 • CP Danmark (Spastikerforeningen)
 • Danmarks Biblioteksforening
 • Danmission
 • Dansk Blindesamfund
 • Dansk Flygtningehjælp
 • Dansk Metal - Uddannelses- og IKT-sekretariatet
 • DOF - Dansk Oplysnings Forbund
 • Danske Døves Landsforbund
 • Danske Handicaporganisationer
 • Danske Seniorer
 • Danske Ældreråd
 • Den Sociale Retshjælps Fond
 • Det Centrale Handicapråd
 • DGS (Danske Gymnasieelevers Sammenslutning)
 • DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd
 • Faglige Seniorer
 • FinansDanmark
 • FOA
 • FOF - Folkeligt Oplysnings Forbund
 • Foreningen Danske DøvBlinde - FDDB
 • Frederiksberg Bibliotekerne
 • Gentofte Centralbibliotek
 • Herning Bibliotekerne
 • Hjernesagen
 • Hjerneskadeforeningen
 • Høreforeningen
 • IBOS - Instituttet for Blinde Og Svagsynede
 • KFUM's Sociale Arbejde
 • KL
 • Krifa
 • Landsforeningen af VæreSteder
 • Landsforeningen Autisme
 • Landsforeningen LEV
 • Ligeværd
 • LOF - Liberalt Oplysningsforbund
 • Muslimernes Fællesråd
 • Mændenes Hjem
 • Odense Centralbibliotek
 • Odense Kommune
 • Ordblinde/Dysleksiforeningen
 • ReDI School of Digital Integration  
 • Region Hovedstaden, Kommunikationscentret
 • Region Syd, Center for kommunikation og velfærd
 • Roskilde Centralbibliotek
 • Roskilde Kommune
 • Sammenslutningen af Unge Med Handicap
 • SAND - de hjemløses landsorganisation
 • Scleroseforeningen
 • Settlementet på Vesterbro
 • Skattestyrelsen
 • Slots- og Kulturstyrelsen
 • Socialt Udviklingscenter SUS
 • SUFO
 • Telecentre Danmark
 • Varde Kommune
 • Vejle Bibliotekerne
 • Vollsmose Sekretariatet
 • ÆldreSagen