Netværkets medlemmer

Netværk for digital inklusion har til formål at understøtte og forbedre indsatsen over for de målgrupper, der fortsat har behov for hjælp til at kommunikere digitalt med det offentlige. Se medlemmer i netværket nedenfor.

Netværket består af:

 • Aalborg Bibliotekerne
 • Aktive Pensionister
 • Alzheimerforeningen
 • AMU Nordjylland
 • AOF Danmark
 • CP Danmark (Spastikerforeningen)
 • Baba
 • Bedre Psykiatri
 • Blindefonden 
 • Borgerservice Danmark
 • Bydelsmødrene
 • Børnerådet
 • Børne og undervisningsministeriet
 • Danmarks Biblioteksforening
 • Dansk Blindesamfund
 • Dansk Flygtningehjælp
 • DOF - Dansk Oplysnings Forbund
 • Danske Døves Landsforbund
 • Danske Handicaporganisationer
 • Danske Seniorer
 • Danske Ældreråd
 • Den Sociale Retshjælps 
 • Det Centrale Handicapråd
 • DGS (Danske Gymnasieelevers Sammenslutning)
 • DOF - Dansk Oplysnings Forbund
 • DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd
 • eKurser.nu 
 • Faglige Seniorer
 • FinansDanmark
 • FOA
 • FOF - Folkeligt Oplysnings Forbund
 • Foreningen Danske DøvBlinde - FDDB
 • Frederiksberg Bibliotekerne
 • Gentofte Centralbibliotek
 • Herning Bibliotekerne
 • Hjernesagen
 • Hjerneskadeforeningen
 • Høreforeningen
 • IBOS - Instituttet for Blinde Og Svagsynede
 • ITU 
 • KL
 • Krifa
 • Landsforeningen af VæreSteder
 • Landsforeningen Autisme
 • Landsforeningen LEV
 • Ligeværd
 • LOF - Liberalt Oplysningsforbund
 • Movia Trafik
 • Mændenes Hjem
 • Nota - Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 
 • Odense Centralbibliotek
 • Odense Kommune
 • Ordblinde/Dysleksiforeningen
 • ReDI School of Digital Integration  
 • Region Hovedstaden, Kommunikationscentret
 • Region Syd, Center for kommunikation og velfærd
 • Roskilde Centralbibliotek
 • Roskilde Kommune
 • Røde Kors
 • Sammenslutningen af Unge Med Handicap
 • SAND - de hjemløses landsorganisation
 • Scleroseforeningen
 • Settlementet på Vesterbro
 • Skattestyrelsen
 • Slots- og Kulturstyrelsen
 • Socialt Udviklingscenter SUS
 • SUFO
 • SUMH
 • Telecentre Danmark
 • Varde Kommune
 • Vejle Bibliotekerne
 • Ældre Sagen