Netværkets medlemmer

Netværk for digital inklusion har til formål at understøtte og forbedre indsatsen over for de målgrupper, der fortsat har behov for hjælp til at kommunikere digitalt med det offentlige. Se medlemmer i netværket nedenfor.

Netværket består af:

 • Aalborg Bibliotekerne
 • Aktive Pensionister
 • Alzheimerforeningen
 • AMU Nordjylland
 • AOF Danmark
 • Baba
 • Bedre Psykiatri
 • Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune 
 • Blindefonden 
 • Borgerservice Danmark
 • Bydelsmødrene
 • Børnerådet
 • Børne og undervisningsministeriet
 • CP Danmark 
 • Danmarks Biblioteksforening
 • Dansk Blindesamfund
 • Dansk Flygtningehjælp
 • DOF - Dansk Oplysnings Forbund
 • Danske Døves Landsforbund
 • Danske Handicaporganisationer
 • Dansk Handicapforbund
 • Danske Regioner
 • Danske Seniorer
 • Danske Ældreråd
 • Den Sociale Retshjælps 
 • Det Centrale Handicapråd
 • DGS (Danske Gymnasieelevers Sammenslutning)
 • DOF - Dansk Oplysnings Forbund
 • DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd
 • eKurser.nu 
 • Egedal kommune - borgerservice 
 • Faglige Seniorer
 • Familieretshuset
 • FinansDanmark
 • FOA
 • FOF - Folkeligt Oplysnings Forbund
 • Foreningen Danske DøvBlinde - FDDB
 • Frederiksberg Bibliotekerne
 • Gentofte Centralbibliotek
 • Herning Bibliotekerne
 • Hjernesagen
 • Hjerneskadeforeningen
 • Hvidovre Kommune 
 • Høreforeningen
 • IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede
 • ITU 
 • KL
 • Krifa
 • Landsforeningen af VæreSteder
 • Landsforeningen Autisme
 • Landsforeningen LEV
 • Ligeværd
 • LOF - Liberalt Oplysningsforbund
 • Movia Trafik
 • Mændenes Hjem
 • Nota - Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 
 • Odense Centralbibliotek
 • Odense Kommune
 • Ordblinde/Dysleksiforeningen
 • ReDI School of Digital Integration  
 • Region Hovedstaden, Kommunikationscentret
 • Region Syd, Center for kommunikation og velfærd
 • Roskilde Centralbibliotek
 • Roskilde Kommune
 • Røde Kors
 • Rådet for Socialt Udsatte
 • SUMH - Sammenslutningen af Unge Med Handicap
 • SAND - de hjemløses landsorganisation
 • Scleroseforeningen
 • Settlementet på Vesterbro
 • Skattestyrelsen
 • Slots- og Kulturstyrelsen
 • Socialt Udviklingscenter SUS
 • Socialstyrelsen - center for Handicap og Psykisk Sårbarhed 
 • SUS - Socialt Udviklingscenter 
 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering  
 • SUFO
 • Sundhed.dk 
 • Telecentre Danmark
 • Varde Kommune
 • Vejle Bibliotekerne
 • Ældre Sagen 
 • Aalborg Kommune - bibliotek og borgerservice