Offentlige indkøb af digitale løsninger – dilemmaer og muligheder

Den offentlige sektor er Danmarks største indkøber af varer og tjenesteydelser. Der købes årligt ind for ca. 380 mia. kroner. I de senere år har vi set en øget digitalisering af offentlige tjenesteydelser- fra digitale trafiksystemer på landevejene, til teknologiske løsninger i folkeskoler og på hospitaler. Disse løsninger skaber mange muligheder og imødekommer mange behov, de er dog ikke uden menneskeretlige udfordringer – For hvordan sikre man sig at den data der indsamles, er sikker (respektere retten til privatliv)? Hvordan sørger man for, at alle har lige adgang til de digitale løsninger der er centrale for deres uddannelse og helbred (ligestilling og anti-diskrimination)? Hvordan sikrer man at løsningen er proportionel med behovet og ikke resultere i nye udfordringer for borgeres evne til at nyde deres menneskerettigheder? Er der behov for at gentænke indkøbsprocessen når det gælder digitale løsninger, hvor den konkrete udmøntning og indvirkning ikke altid kan vurderes og håndteres inden kontrakten indgås? Hvad er muligheden for øget samarbejde mellem leverandører og indkøbere?

Ved dette panel vil vi diskutere dilemmaer og muligheder for offentlige indkøb af digitale løsninger fra et menneskeretligt perspektiv.

Panelet:

Carve Consulting

 

Lektor Københavns Universitet

 

Bispebjergs innovationschef