Ny vejledning til beskrivelse af datakvalitet ligger nu klar

13-01-2020
Data

En ny vejledning til offentlige myndigheder og virksomheder skal være med til sørge for at begreber om datakvalitet anvendes mere ens.

Med den nye vejledning ”Fælles sprog for datakvalitet” træder Danmark nu et skridt tættere på at kunne udnytte det fulde potentiale af offentlige data igennem lettere datadeling. Med et fælles sprog løfter vi vores evne til deling og genbrug data til nye formål. 

Det besværliggøres i dag af, at datakvalitet beskrives på mange forskellige måder på tværs af forskellige organisationer og sektorer, hvilket gør det svært at sætte data i spil.

Vejledningen ”Fælles sprog for datakvalitet” gør det lettere at skabe enighed om, hvilke datasæt det offentlige bør prioritere at hæve kvaliteten af. Den kan også sørge for, at offentlige data kan anvendes bedre som en ressource.

”Fælles sprog for datakvalitet” er blev testet i sommeren 2019 er nu godkendt og kan hentes på arkitektur.digst.dk.

Baggrund

Vejledningen er udarbejdet og godkendt i regi af Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 i samarbejde med de fællesoffentlige parter under Styregruppen for data og arkitektur.

Projektet blev igangsat i september 2018 for at etablere en fælles terminologi omkring datakvalitet for at kunne facilitere kvalificeret dialog og forbedre muligheden for øget genanvendelse og deling af data.

Dataleverandører og dataanvendere kan læne sig op af vejledningen for at løfte dialogen omkring datas kvalitet. Det skal sikre, at data ikke bliver anvendt til et formål det ikke passer til, og at anvenderne kan formulere tydelige ønsker til leverandørerne.