Udvikling og forvaltning af NemLog-in overgår til Nets DanID A/S

14-01-2020
It-løsninger

For et år siden indgik Digitaliseringsstyrelsen en kontrakt med Nets DanID A/S som leverandør af udvikling og forvaltning af fremtidens NemLog-in. Siden har forberedelserne til overdragelsen fra den eksisterende leverandør, NNIT A/S, været i gang, og nu overtager Nets DanID A/S.