Cybersikkerhedsrådet drøftede cybertruslen og kritisk infrastruktur

21-06-2021

Cybersikkerhedsrådets andet møde i 2021 havde cybersikkerhed i kritisk infrastruktur som tema.

Mandag den 21. juni mødtes Cybersikkerhedsrådet til sit andet møde i 2021. Temaet var cybersikkerhed i kritisk infrastruktur, som er højaktuelt efter flere nylige cyberangreb mod infrastruktur i udlandet, herunder et ransomware-angreb mod en af USA’s største olierørledninger, Colonial Pipeline.

På mødet blev medlemmerne orientereret om hovedpunkterne i Center for Cybersikkerheds årlige cybertrusselsvurdering, der udkom i starten af juni. Truslen mod Danmark fra cyberkriminalitet og -spionage er fortsat på højeste niveau. Det er kendetegnende, at de cyberkriminelle har udviklet deres metoder i løbet af 2020, hvilket virksomheder og myndigheder må forholde sig til, både hvad angår karakteren af cybertruslen og de potentielle konsekvenser af et cyberangreb.

Cybersikkerhedsrådet fik derefter en briefing af forsvarsrådgiveren på Den danske Ambassade i Washington om præsident Joe Bidens ”Executive Order on Improving the Nation’s Cyber Security”. Bekendtgørelsen er afstedkommet af en række højprofilerede cyberangreb mod SolarWinds, Microsoft Exchange og Colonial Pipeline. Formålet er at højne cybersikkerheden hos amerikanske myndigheder og deres private leverandører gennem en række minimumskrav til sikkerheden.

I Danmark er kritisk infrastruktur også i fokus, blandt andet i forbindelse med den kommende ny nationale cyber- og informationsstrategi og en ny lov om leverandørsikkerhed på teleområdet, ligesom det spiller en vigtig rolle i det kommende, reviderede EU-direktiv om cybersikkerhed, NIS2.

Medlemmerne drøftede desuden bidrag til den nationale cybersikkerhedsmåned, som løber af stablen til oktober og sætter fokus på cyber- og informationssikkerhed for virksomheder, myndigheder og borgere med en række kampagner, oplæg og andre aktiviteter.

Om Cybersikkerhedsrådet

Cybersikkerhedsrådet rådgiver regeringen om, hvordan den digitale sikkerhed styrkes og sikrer videndeling mellem myndigheder, erhvervsliv og forskningsverdenen. Rådet skal desuden undersøge behovet for og foreslå udvikling af relevante cybersikkerhedskompetencer, blandt borgere og medarbejdere.

Cybersikkerhedsrådet er sammensat af medlemmer fra erhvervslivet, myndigheder, forbrugersiden og forskningsverdenen, og deres faglighed spænder bredt over strategiske og juridiske såvel som teknologiske kompetencer. Møderne ledes af det offentligt-private formandskab bestående af Tanja Franck, direktør for Digitaliseringsstyrelsen, Thomas Lund-Sørensen, chef for Center for Cybersikkerhed og Bjarke Alling, koncerndirektør for Liga ApS. Cybersikkerhedsrådet blev nedsat i december 2019, og medlemmerne er udpeget for perioden 2019-2021.