Hele Danmarks nye digitale ID er på vej

01-06-2021
It-løsninger

Danmark står over for en af de største digitale opgraderinger nogensinde, når NemID bliver til MitID. Lige nu er det nye digitale ID i fuld gang med at blive testet. Når løsningen er testet grundigt igennem, får hele Danmark et nyt og fremtidssikret ID. I 2022 følger en ny digital løsning til virksomheder med MitID Erhverv.

Hen over sommeren tester op til 7.000 testpersoner det nye MitID. Når løsningen er testet, og de sidste justeringer er foretaget, skal alle, der i dag har NemID, overgå til MitID. Det sker for at gøre Danmark klar til fremtidens digitale udfordringer og muligheder. De første brugere forventes at kunne få MitID fra august 2021.

Da vi introducerede NemID for godt 10 år siden, åbnede der sig et væld af nye, sikre muligheder for at kommunikere med det offentlige, handle og ordne banksager på nettet. Når NemID bliver afløst af MitID, styrker vi sikkerheden yderligere, så vi også i fremtiden trygt kan færdes på nettet. Det skal være sikkert for alle at bruge deres digitale ID – også i fremtiden.

Adam Lebech, vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen udgør sammen med bankernes brancheorganisation Finans Danmark partnerskabet bag MitID.

Når NemID bliver til MitID, siger vi nemlig på sigt også farvel til NemID nøglekortet. I stedet er MitID en app til smartphone eller tablet, hvor man med et enkelt swipe kan overføre penge eller logge ind på en digital selvbetjening og se præcis, hvilken handling man er ved at godkende. Har man ikke mulighed for at bruge appen, er der andre alternativer, fx en kodeviser og en kodeoplæser.

Det, der kendetegner Danmark og de resterende nordiske lande, og som er en forudsætning for de nordiske landes høje placeringer i international sammenhæng på det digitale område, er, at der er et stærkt samarbejde mellem bankerne og det offentlige om e-identifikation. MitID er det nyeste eksempel på det. Det kommer alle til gavn. Bankerne har brug for det til kunderne, og det offentlige har brug for det til borgerne. Og vi er jo alle sammen både borgere i samfundet og kunder i en bank.

Michael Busk-Jepsen, digitaliseringsdirektør i Finans Danmark

Med MitID bliver vi desuden godt beskyttet mod identitetstyveri, da du kan få besked både gennem MitID appen, på sms eller e-mail, hvis nogen fx forsøger at logge ind med dit personlige MitID fra en ny enhed eller med en forkert adgangskode.

Hjælp og information 

I udviklingen af MitID er der også lagt vægt på, at det skal være nemt at bruge, så den høje tilfredshed fra NemID bliver bevaret. Samtidig er der fokus på at sikre så god en overgang til MitID som muligt for de over 5 mio. NemID-brugere, der efter planen skal have MitID. Hen over foråret og sommeren tester en lang række pilotbrugere fra banker og kommuner derfor, hvordan man får og bruger det nye MitID. Først når MitID er testet ordentligt, og de sidste justeringer er på plads, lanceres MitID for resten af Danmark.

Vi glæder os til at invitere hele Danmark med ombord, når vi introducerer det nye MitID. Det er en ny løsning, som kræver noget af os alle at tage i brug, men vi har fokus på at gøre overgangen så tryg som mulig, at informere grundigt og hjælpe alle godt i gang med det nye MitID.

Adam Lebech, vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen

Overgangen til MitID vil påbegyndes, så snart testperioden er velgennemført, og de sidste justeringer er på plads. Efter planen vil de første få MitID fra august 2021, og flytningen af de over 5 mio. NemID-brugere fortsætter ind i 2022. En betydelig andel NemID-brugere forventes dog at få MitID allerede i 2021.

Man får direkte besked via sin netbank, mobilbank eller via digital post, når man kan få MitID. I august lanceres en kampagne, der skal hjælpe alle godt i gang med hele Danmarks nye digitale ID.

Fakta om MitID

MitID kan bruges til alt det, vi tidligere har brugt NemID til, eksempelvis at tjekke årsopgørelsen, kommunikere med det offentlige eller gå på netbanken. Der tilbydes flere måder at bruge MitID på, som er gratis at få og anvende.

  • MitID app: MitID er først og fremmest en app til smartphone eller tablet. Med appen kan man med et swipe overføre penge eller logge ind på en digital selvbetjening.
  • MitID kodeviser: MitID kodeviser er et alternativ til dem, der ikke har mulighed for at bruge MitID app. MitID kodeviser er en lille elektronisk enhed, der viser en engangskode, som man indtaster, når man skal bruge MitID.
  • MitID kodeoplæser: MitID kodeoplæser er et alternativ til dem, der ser dårligt eller har et synshandicap. MitID kodeoplæser har en skærm, hvor koden vises - eller den kan læse koden højt. Der kan tilsluttes høretelefoner, så ingen andre kan høre med.

Det er herudover muligt at tilkøbe en MitID chip, som hovedsagelig er tiltænkt anvendelse i erhvervsøjemed.

MitID ejes af et partnerskab mellem Finans Danmark og Digitaliseringsstyrelsen, som repræsenterer de danske pengeinstitutter og det offentlige Danmark, dvs. staten, regionerne og kommunerne. Samarbejdet sikrer, at danskerne fortsat har ét digitalt ID, som kan bruges både til offentlige og private digitale selvbetjeningsløsninger.

Hvem skal have MitID og hvornår?

MitID indfases over en længere periode fra august 2021. De sidste NemID-brugere vil få MitID senest den 30. juni 2022.

  • NemID-brugere: Alle private NemID-brugere skal overgå fra NemID til MitID. Den enkelte bruger får besked af sin bank, når det er tid til at skifte. Nogle brugere skal i forbindelse med skiftet opdatere deres identitetsoplysninger for at blive klar til MitID.
  • Virksomhedsejere: Virksomhedsejere og andre med fuld tegningsret i en virksomhed, der i dag benytter deres private NemID i forbindelse med deres virksomhed, kan også fremover benytte MitID, når de skal benytte digitale services i forbindelse med deres virksomhed. Det kan de gøre, så snart de som privatpersoner har taget det nye MitID i brug. Det er den løsning, der i dag hedder NemID privat til erhverv – og som bliver til MitID privat til erhverv.
  • Foreninger: Foreninger vil som noget nyt fra sommeren 2021 ligeledes kunne benytte deres private NemID og siden MitID i foreningsarbejdet. Det gælder frivillige foreninger samt almindelige foreninger, andelsforeninger og særlige foreninger. Foreningen kan registrere én foreningsrepræsentant, der repræsenterer foreningen, i CVR-registret. Herefter vil foreningsrepræsentanten automatisk kunne benytte sit private NemID og siden MitID, når vedkommende skal agere på vegne af foreningen.
  • Efter planen vil de første få MitID fra august 2021, og flytningen af de over 5 mio. NemID-brugere fortsætter ind i 2022. En betydelig andel af NemID-brugere forventes dog at få MitID allerede i 2021. Overgangen sker med fokus på en god brugeroplevelse og vil blive afviklet i et tempo, der tager hensyn til kapaciteten i forhold til registrering og support. De sidste NemID-brugere vil få MitID senest den 30. juni 2022.
  • Da overgangen fra NemID til MitID sker over en længere periode, vil der være en overgangsperiode, hvor man stadig kan få brug for sit NemID. Først når alle brugere, offentlige myndigheder, organisationer, banker mv. har taget det nye MitID i brug, udfases NemID endeligt. Man får besked, når ens NemID ikke længere kan benyttes. Indtil da skal man huske at beholde sin NemID nøgleapp og sit nøglekort.
  • Digitaliseringsstyrelsen lancerer i foråret 2022 den kommende erhvervsløsning MitID Erhverv, som afløser NemID medarbejdersignatur. MitID Erhverv udvikles som en del af NemLog-in-projektet. Der kommunikeres målrettet til virksomheder, foreninger og myndigheder, når de kan tage MitID Erhverv i brug.

Om testperioden

I testperioden tester udvalgte brugere og medarbejdere - fra blandt andet banker og offentlige organisationer - overgangen til MitID, og hvordan man bruger det herefter. Testperioden foregår i tre bølger, hvor flere og flere testpersoner kommer på, og hvor testpersonerne blandt andet skal teste selve migreringsflowet i deres net- eller mobilbank. Herefter skal de prøve MitID af i forskellige selvbetjeningsløsninger. På baggrund af pilotfasen foretages de sidste justeringer i funktionaliteterne, inden MitID forventes at blive lanceret for hele Danmark i august 2021.