Nu er der mulighed for at søge tilskud til grønne digitale løsninger

15-08-2022
Digital transformation

Nu er der åbnet for ansøgning til tilskudspuljen for nye teknologier, som støtter projekter, der kan være med til at forbedre den offentlige service og understøtte den grønne omstilling. Der kan i denne omgang søges midler til idriftsættelses- og udbredelsesprojekter på klimaområdet i stat, kommuner og regioner.

Tilskudspuljen for nye teknologier har fokus på at idriftsætte og udbrede større projekter med ny teknologi på tværs af den offentlige sektor inden for administration, velfærdsområderne og klima. Tilskudspuljen bygger videre på de mange gode erfaringer fra Investeringsfonden for nye teknologier, som i perioden 2019-2022 har støttet i alt 40 signaturprojekter med det formål at få erfaringer om muligheder og udfordringer for udnyttelse af kunstig intelligens i den offentlige sektor.

Tidligere på sommeren kunne der søges midler til idriftsættelses- og udbredelsesprojekter på administrationsområdet. Nu sættes særligt fokus på klimaområdet.

Nu er der åbnet for ansøgere til andet puljeopslag

Med det andet puljeopslag kan der søges midler til idriftsættelses- og udbredelsesprojekter samt forudsætningsskabende indsatser på klimaområdet. Klimaområdet forstås bredt som både reduktion af CO2-udledninger og afbødning af konsekvenser af klimaforandringerne, fx energistyring i bygninger, forbedret mobilitet, håndtering af ekstremt vejr og oversvømmelser mv.

Den samlede pulje for ansøgningsrunden er 15 mio. kr.

Frist for at indsende sin ansøgning er den 1. november 2022 klokken 12.00.

Find krav og kriterier for at ansøge til puljen