Ny lov om digital fritagelse vedtaget i Folketinget

25-05-2023

Folketinget har vedtaget en ny lov, der skal forenkle og skabe sammenhæng i reglerne for digital fritagelse. Loven gør det lettere for borgere, der er fritaget fra Digital Post, at blive tilbudt et alternativ til digital selvbetjening. Loven træder i kraft den 1. juni 2023.

Med den nye lov gøres det lettere for borgere, der har behov for digital fritagelse, da et enigt Folketing i dag vedtog den første lov fremsat af Digitaliseringsminister Marie Bjerre.

Lov om fravigelse fra obligatorisk digital selvbetjening har til formål at skabe enklere og mere sammenhængende regler for borgernes digitale kommunikation med det offentlige.

På en række områder som fx flytning og boligstøtte er det obligatorisk for borgerne at anvende digitale selvbetjeningsløsninger. Med vedtagelsen af den nye lov har borgere, der er fritaget fra Digital Post, automatisk ret til et alternativ til digital selvbetjeningsløsning.

Digital selvbetjening er de digitale tjenester på blandt andet borger.dk og andre offentlige hjemmesider, hvor man fx kan melde flytning eller ansøge om boligstøtte.

Lovændringen skal løse en central udfordring for borgere, der er fritaget fra Digital Post, da den gør op med den gældende praksis om, at de skal begrunde deres behov for et alternativ til selvbetjening hver gang, de har et ærinde med det offentlige, hvor selvbetjening er obligatorisk. Fra den 1. juni skal disse borgere blot fortælle, at de er fritaget for Digital Post, når de henvender sig til en myndighed med et ærinde.

Om lovændringen

På en række områder er det obligatorisk for borgerne at anvende digital selvbetjening. Regler for obligatorisk digital selvbetjening er reguleret i særlovgivningen på de forskellige sagsområder.

Den nye lov gælder på tværs af alle disse områder. Dog gælder loven ikke domstolenes sagsportaler og ikke i erhvervssammenhæng.

Med Lov om fravigelse fra obligatorisk digital selvbetjening (L98) får borgere, som er fritaget fra Digital Post, ret til at fravige kravet om obligatorisk digital selvbetjeningsløsning. Den fritagne borger kan i stedet bede om et alternativ.