Fællesoffentlig Digital Arkitektur konference 2023 (optaget)

11-05-2023

Er du nysgerrig på den seneste udvikling inden for fællesoffentlig digitalisering? Så kom med til konference om Fællesoffentlig Digital Arkitektur, hvor de fællesoffentlige parter diskuterer fremtidens samarbejde om digitalisering.

På den årlige Fællesoffentlig Digital Arkitektur konference vil du høre mere om de nyeste tiltag, der arbejdes med inden for arkitektur og standarder. Der vil gennem oplæg, debat og netværk være rig mulighed for at udforske forskellige perspektiver, dele viden og tale sammen på tværs af myndigheder og fagområder.

Dato og tidspunkt: 18. september 2023 kl. 9-16:30

Sted: Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København.

Tilmelding (alt optaget)

For at deltage, skal du tilmelde dig via tilmeldingsmodulet.

På vegne af Udvalget for arkitektur og standarder, inviterer Digitaliseringsstyrelsen alle, der arbejder med digital arkitektur og datadeling i den offentlige sektor, til at deltage.

På nuværende tidspunkt er der meget få deltagerpladser tilbage. Hvis der ikke er flere pladser når din tilmelding er os i hænde, forbeholder Digitaliseringsstyrelsen sig retten til at måtte sætte din tilmelding på en venteliste. I så fald hører du fra os. Tak for forståelsen.

Program for dagen

Ud over keynote oplæg og en paneldebat i den store sal, vil konferencen inde-holde en række faglige oplæg fordelt på fem temaspor, hvor du frit kan deltage i de tre oplæg, som interesserer dig allermest. Temaerne for konferencen vil centrere sig omkring interoperabilitet og arkitektur, deling af data, individ og data, åben infrastruktur, genbrug samt dataarbejdet i praksis.

Programmet vil løbende blive opdateret i takt med, at vi får bekræftet oplægsholdere til dagen.

Se det foreløbige program på arkitektur.digst.dk

Hvad er Fællesoffentlig Digital Arkitektur?


Den fællesoffentlige rammearkitektur (FDA) skal bidrage til, at offentlige it-løsninger kan hænge bedre sammen og dermed understøtte brugervenlighed, deling af data og tværgående processer på sikker og effektiv vis. FDA omfatter principper, metoder, referencearkitektur, modeller, specifikationer, vejledninger og kataloger. Desuden peger FDA på genbrugelige løsningsbyggeblokke udviklet i dansk og EU-regi. FDA udvikles og vedligeholdes i et samarbejde mellem stat, regioner og kommuner.