SMV:Digital har udbetalt 14,8 millioner i Brexit-tilskud til virksomheders digitale omstilling

27-06-2024

106 små og mellemstore virksomheder har fået tilskud til digital omstilling fra SMV:Digital som led i støtte til virksomheder, der har haft negative konsekvenser af Brexit.

 

I forlængelse af Storbritanniens udmeldelse af Den Europæiske Union (Brexit) har Digitaliseringsstyrelsen i regi af SMV:Digital ydet tilskud til virksomheder, der har haft økonomiske konsekvenser som følge af Brexit.

Virksomheder har frem til udgangen af november 2023 kunnet søge om tilskud i tre forskellige puljer med på beløb op til 500.000 kroner.

De tre puljer:

  • Privat rådgivning til E-eksport
  • Privat rådgivning til digital omstilling
  • Investeringsstøtte til investering i nye digitale teknologier

På baggrund af ansøgningerne er der ydet tilskud til 106 virksomheder fordelt på 70 forskellige brancher og rundt i hele Danmark. Ca. 60 pct. af virksomhederne forventer, at deres digitaliseringsprojekter vil bidrage til en øget omsætning, grøn omstilling og øget eksport.

En effektmåling gennemført af Digitaliseringsstyrelsen i 2023 af virksomheder, som tidligere har deltaget i SMV:Digital, viser desuden, at virksomheder har oplevet en 8 procentpoint højere stigning i omsætningen end en sammenlignelig gruppe virksomheder. Denne effekt var målt over en to-årig periode.

Der er samlet givet tilskud for 14,8 millioner kroner til virksomheder, der har haft negative konsekvenser af Brexit. Tilskuddene var finansieret af den Europæiske Union.