Single Digital Gateway

EU-forordningen om Single Digital Gateway har til formål at gøre det lettere for grænseoverskridende EU-borgere og -virksomheder (EU-brugere) at søge information og betjene sig selv digitalt på det indre marked. Forordningen skal implementeres af myndighederne frem mod december 2023. Bliv klogere på, hvad forordningen betyder for Danmark og danske myndigheder.

Forordningen om Single Digital Gateway (SDGR) forpligter medlemsstaterne til:

  1. At stille relevant information, som anført i forordningen, til rådighed for EU-borgere og -virksomheder i december 2020, for kommunale området dog først i december 2022
  2. At sikre adgang til bistands- og problemløsningstjenester, som anført i forordningen
  3. At sikre adgang for EU-borgere og -virksomheder til selvbetjeningsløsninger inden for de i forordningen udvalgte livsbegivenheder i december 2023, herunder at implementere forordningens krav om automatisk udveksling af dokumentation mellem myndigheder og relevante registre i medlemsstaterne
  4. At gøre øvrige eksisterende selvbetjeningsløsninger med relevans for det indre marked tilgængelige for EU-borgere og -virksomheder senest i december 2023

Forordningen stiller krav til information, selvbetjeningsløsninger og deling af dokumentation på et bredt udvalg af forvaltningsområder, der er relevante for borgere og virksomheder. Disse er anført i forordningens bilag. Det drejer sig fx om rejser inden for EU, arbejde og pension, forbrugerrettigheder, skatter og afgifter, ansættelsesvilkår mv. Under en række af områderne, er der udpeget særlige livsbegivenheder. Det vil sige nogle særlige procedurer (selvbetjeningsløsninger), som Danmark skal stille til rådighed for EU-brugere. I Danmark er det således de enkelte myndigheder , der skal vurdere, hvilke informationer og allerede eksisterende selvbetjeningsløsninger der er omfattet af forordningen, og som dermed skal gøres tilgængelige for EU-brugere.

Forordningen stiller også krav om, at dokumentation, der anvendes i en række udvalgte selvbetjeningsløsninger, skal kunne udveksles automatisk via et teknisk system (once-only-princippet). Det vil sige, at oplysninger, som brugere allerede har afleveret til en myndighed i et EU-land, kan overføres til myndigheder i andre medlemslande i forbindelse med det konkrete selvbetjeningsforløb.

Forordningen skal implementeres af de myndigheder, der har ansvaret for forvaltningsområderne, der er nævnt i forordningen. Digitaliseringsstyrelsen koordinerer den nationale implementering.

Én central indgang for EU-borgere og -virksomheder

SDGR skal skabe én digital indgang for EU-borgere og EU-baserede virksomheder ved at etablere en central SDG-portal, ” – Your Europe”, der samler adgang til oplysninger, procedurer og tjenester, som er relevante for det indre marked. Kommissionen er ansvarlig for at udvikle den centrale SDG-portal Your Europe, som etableres med udgangspunkt i den eksisterende Your Europe-portal.

Digitaliseringsstyrelsen lægger op til, at de danske myndigheder implementerer via portalerne lifeindenmark.dk og BusinessInDenmark således, at EU-brugerne via Your-Europe ledes til de to portaler. Lifeindenmark.dk indeholder allerede i dag information fra danske myndigheder til borgere med international baggrund. Tilsvarende indeholder BusinessInDenmark engelsksproget information til virksomhederne. Ved at gøre portalerne lifeindenmark.dk og BusinessInDenmark til hovedindgangen for det danske indhold, gør vi det nemmere for brugerne at finde de relevante oplysninger. Samtidig sikrer portalerne også, at Danmark lever op til forordningens krav, herunder blandt andet krav om indsamling af statistik og brugerfeedback. På den måde gør de to portaler det også nemmere for myndighederne at implementere.

Det er dog op til myndighederne selv, hvordan de vil implementere forordningen. Myndigheden kan således også vælge at implementere forordningens krav på sin egen hjemmeside.

Implementeringsfrister

  • December 2020: Frist for implementering af informations- og vejledningsforpligtelser for statslige og regionale myndigheder samt bistands- og problemløsningstjenester (artikel 4 og artikel 7)
  • December 2022: Frist for implementering af informations- og vejledningsforpligtelser for kommunale myndigheder (artikel 4)
  • December 2023: Frist for implementering af krav til digitale selvbetjeningsløsninger (artikel 6 og 13) og krav om udveksling af dokumentation (artikel 14)

Har du spørgsmål?

Spørgsmål vedr. EU-forordningen om Single Digital Gateway rettes til