Digital service

Borgerrettede initiativer

 Digitaliseringsstyrelsen samarbejder med ministerier, kommuner og regioner om at skabe et bedre digitalt Danmark

Nyt om digital service

Digital service

Offentlig digitalisering skal gøre hverdagen lettere for borgerne og medvirke til en mere sammenhængende og effektiv offentlig service.

Danskerne er i stort omfang på de digitale kanaler og kommunikerer digitalt med det offentlige. I de kommende år skal den samlede brugeroplevelse af de digitale services derfor gøres endnu bedre.

Digitalisering kan også styrke oplevelse af nærhed og indflydelse på egen livssituation, fordi borgeren hjemmefra har let adgang til service og informationer.

Borgernes og virksomhedernes digitale tryghed er en central forudsætning for, at vi i fællesskab kan udnytte de muligheder, digitalisering giver os for at udvikle og forbedre vores velfærdssamfund.

Netværk for digital inklusion

Netværk for digital inklusion arbejder med at identificere og kvalificere nye problemstillinger samt at generere nye idéer til, hvordan vi bedst muligt tager hånd om de it-udfordrede borgere.

Læs mere om netværk for digital inklusion

Netværk om webtilgængelighed

Formålet med netværksarbejdet er blandt andet gennem videns- og erfaringsudveksling at øge bevidstheden om og fordelene ved webtilgængelighed.

Læs mere om netværk om webtilgængelighed og nyheder

Samarbejdsforum for Det Fælles Designsystem

Forum primært henvendt til dem, der allerede anvender Det Fælles Designsystem eller tænker på at gøre det.

Læs mere om Samarbejdsforum for Det Fælles Designsystem

""

Vejledninger

Digitaliseringsstyrelsen har udarbejdet vejledninger til borgere, der har brug for hjælp til at kommunikere digitalt med det offentlige - blandt andet om digital fuldmagt, Digital Post og MitID. 

Find vejledningsmaterialer

""

Tilgængelig digital kommunikation

Tilgængelighed handler om de principper, man skal anvende, når man udvikler tekniske løsninger, så de kan anvendes af alle brugere, herunder brugere med handicap. Et lovforslag om et webdirektiv om tilgængelighed fra EU er netop blevet vedtaget i Folketinget.

Læs mere om tilgængelighed

""

Sammenhængende brugerrejser

Borgere og virksomheder skal opleve en mere brugervenlig og koordineret administrativ service fra de offentlige myndigheder i situationer, hvor ærindet går på tværs af digitale løsninger og myndigheder.

Læs om sammenhængende brugerrejser