Netværk for digital inklusion

I foråret 2015 etablerede Digitaliseringsstyrelsen et landsdækkende digitaliseringsnetværk, Netværk for digital inklusion, der har til formål at understøtte og forbedre indsatsen overfor de målgrupper, der fortsat har behov for hjælp til at kommunikere digitalt med det offentlige.

Størstedelen af danskerne er digitale, men der er fortsat grupper af borgere, der er udfordret i den digitale kommunikation med det offentlige.

Formål: Hjælp til særlige målgrupper

Formålet med Netværk for digital inklusion er at identificere og kvalificere nye problemstillinger samt at generere nye idéer til, hvordan vi bedst muligt tager hånd om de it-udfordrede borgere.

Netværk for digital inklusion skal blandt andet sikre:

  • Udveksling, udvikling og deling af materialer og andet relevant indhold målrettet borgergrupperne.
  • Høj kvalitet i undervisnings-, hjælpe- og kommunikationsprodukter.
  • Input til, hvordan målgrupperne forsat kan hjælpes, for eksempel afholdelse af hjælpearrangementer.
  • Bud på løsninger af nye identificerede problemstillinger.
  • Koordinering og strømlining af undervisning, budskaber og kommunikation om digital kommunikation med det offentlige.

Læs mere om netværkets formål

Bliv medlem af Netværk for digital inklusion

Organisationer, som repræsenterer borgergrupper med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, unge, ældre, ikke-vestlige indvandrer og socialt udsatte kan blive medlem af netværket. Medlemsorganisationer bidrager med støtte, opbakning og implementering af netværkets arbejde i kraft af deres betydning nationalt, regionalt og lokalt.

Hvis I er interesserede i at deltage i netværket eller høre mere om netværkets arbejde, er I velkomne til at kontakte Digitaliseringsstyrelsen på

Læs mere om netværkets afholdte og kommende møder