Netværksmøder

Her kan du finde datoen for det kommende netværksmøde. Du kan også læse referaterne for de senest afholdte netværksmøder.

Medlemmerne har indflydelse på dagsorden til netværksmøderne og bidrager til afvikling af møderne. Der afholdes to årlige netværksmøder i form af heldags-møder. Ét om foråret og ét om efteråret. Medlemmerne af netværket deltager i de netværksmøder, som de finder relevante for den pågældende organisation.

Medlemmer lægger på skift hus til netværksmøderne, og Digitaliseringsstyrelsen afholder udgifterne til forplejning på dagen.

Næste netværksmøde

Grundet COVID-19 retningslinjer har der ikke været afholdt fysiske møder i netværket i 2020. Der har i stedet været to virtuelle møder, hvor netværket har bidraget til henholdsvis kommunikationen om MitID og den nye digitale postløsning og input til den kommende fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

Næste møde er den 23. marts 2021. Mødet afholdes virtuelt på Skype. 

Husk, at du kan tilmelde dig på 

Afholdte møder

Læs om netværksmødet den 1. oktober 2019

Læs om netværksmødet den 2. april 2019

Læs om netværksmødet den 9. oktober 2018

Læs om netværksmødet den 13. april 2018