Opsamling fra møde i Netværk for digital inklusion den 12. januar 2023

Her finder du information om mødet i Netværk for digital inklusion den 12. januar 2023.

Velkommen

Michala Høg Daimar fra Digitaliseringsstyrelsen bød velkommen og takkede Ældre Sagen for at lægge hus til dagens netværksmøde. Mødet havde denne gang et ekstraordinært stort fremmøde og et tætpakket program, da mødet i oktober var blevet udskudt på grund af den parlamentariske situation.
Efter introduktionen fik deltagerne lejlighed til at præsentere sig selv ved bordene og diskutere, hvad de hver især bruger netværket til.

Michala byder velkommen til netværksmødet for digital inklusion

SOS-projektet

Professor ved DTU Brit Ross Winthereik forsker til daglig i borgernes møde med digitale teknologier. På mødet fortalte hun om sit nuværende forskningsprojekt, der i daglig tale kaldes SOS-projektet.

SOS-projektet handler om det uformelle velfærdsarbejde, der foregår, når en ulønnet støtteperson hjælper en delvist digital borger med at begå sig i den digitale velfærdsstat. Projektet fokuserer dels på, hvem de delvist digitale borgere er, og dels på deres støttepersoner og måden, de hjælper på.

SOS-projektet har flere forskere tilknyttet fra hele Skandinavien, der forsker i borgeres møde med det offentlige i enten Danmark, Norge eller Sverige. I Danmark centrerer projektet sig om civilsamfundsorganisationer og borgerkontakten på et bibliotek på Frederiksberg. SOS-projektet forventes afsluttet i 2024.

Læs mere om SOS-projektet på nordforsk.org

Status på MitID

Tina Windeløv Draminsky fra Digitaliseringsstyrelsen gav en kort status på MitID.

Over 4,9 mio. borgere er indtil videre migreret til MitID, og hver uge kommer ca. 10.000 nye til 95 pct. af alle onlinetransaktioner til at foregå med MitID – de resterende 5 pct. foretages med NemID. Gruppen af personer, som ikke anvender MitID består hovedsagligt af unge og ældre.

Tina fortalte, at det er blevet nemmere at få MitID, hvis man enten bor i udlandet, eller flytter til Danmark som udlænding. Det er nemlig blevet muligt at oprette MitID direkte i MitID-appen med udenlandsk pas eller ID-kort.

Efter oplægget var der en workshop om, hvordan myndighederne bedst kan hjælpe restgruppen med at migrere til MitID. Der kom mange gode forslag fra netværket, som Digitaliseringsstyrelsen vil tage med videre i processen for at få de sidste med.

Du kan læse mere om MitID og det nye tiltag her

Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi (FODS)

Michala holdt oplæg om den nye Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi – også kaldet FODS i daglig tale.

Digital inklusion er en vigtig del af den nye FODS. Det skyldes blandt andet netværkets mange gode input, fx om digitale fuldmagter. I FODS er der sat fokus på forskellige indsatser, der både skal understøtte borgerne, støttepersoner og myndigheder.

Det er et nyt område at styrke myndighedsindsatsen for digital inklusion. Parterne bag FODS er i den forbindelse ved at oprette et myndighedsnetværk for digital inklusion.

Netværket blev også orienteret om det nye lovforslag om fravigelse fra obligatorisk digital selvbetjening. Lovforslaget udspringer af netværkets tidligere forslag om at undtage de borgere fra digital selvbetjening som allerede er fritaget fra digital post. Lovforslaget er i høring frem til den 2. februar 2023.

Læs hele lovforslaget på høringsportalen.dk

Michala der holder oplæg

Digitaliseringsstyrelsen takkede for Netværk for digital inklusions bidrag til den nye FODS og understregede, at netværket også inddrages i det fremtidige arbejde med digital inklusion, da netværket har en helt særlig kontakt til de berørte borgere.  

I forlængelse af oplægget var der en workshop, hvor deltagerne fik mulighed for at byde ind med, hvordan netværket ønsker at blive inddraget i det videre arbejde med digital inklusion. Der kom mange gode forslag, som Digitaliseringsstyrelsen vil tage med i det fremtidige arbejde med netværket.

Find den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi (FODS)

DSJC Danmark

Hans Ravnkjær Larsen fra Dansk IT holdt et oplæg om EU-initiativet Digital Skills and Jobs Community (DSJC). DSJC er en fælleseuropæisk platform, der har til formål at hente information om digitale kompetencer i alle EU-lande og samle dem ét sted.

Platformen skal indeholde digitale værktøjer, undervisningsmaterialer og best practice-eksempler fra så mange kilder og aktører som muligt. Danmark er endnu ikke en del af platformen, men en lokal dansk website er blevet ”soft launchet”.

Efter oplægget diskuterede netværket i plenum, hvad netværkets medlemmer konkret kan bruge platformen til. Flere foreslog, at den kan bruges i undervisningsøjemed til digital kompetenceudvikling, fx på digitale væresteder.

Læs mere om Digital Skills and Jobs Coalition (DSJC) på deres hjemmeside

DSJC’s fælleseuropæiske hjemmeside finder du her

Rejsekort & Rejseplan og Movia

Movias direktør, Marlene Holmgaard Fris, fortalte om Rejsekort & Rejseplanens fremtidige løsninger til det nye digitale rejsekort – både den digitale og overvejelserne om en løsning for de ikke-digitale.

Movia og Rejsekort & Rejseplan lancerer en national billet-app i 2023 (Rejsebillet). Senere kommer der en digital Rejsekortsløsning (som app) samt en løsning til de digitalt udfordrede. Formålet med løsningerne er at gøre mobilitet tilgængeligt for alle borgere.

Projektet er i sin spæde start, og hovedformålet med oplægget var derfor ikke kun at informere om projektet, men også at modtage input fra netværket om mulige løsninger for de ikke-digitale borgere.

Efter oplægget blev der holdt en workshop, hvor netværket kom med input til den nye løsning for de digitalt udfordrede borgere.

Movias direktør fortæller om det fremtidige digitale rejsekort

Udbredelse af materiale

Som sidste punkt på dagsordenen bad Digitaliseringsstyrelsen om netværkets input til, hvordan vores materiale om digital inklusion (vejledninger, film m.m.) kan udbredes på bedst vis.

Samtidig blev netværket opfordret til at sige til, hvis der er behov for konkrete materialer.

I dag orienteres om nye materialer i Nyhedsbrev om digital inklusion, som du kan abonnere på.

Tilmeld dig nyhedsbrev for digital inklusion her

Digitaliseringsstyrelsens har lavet en ny pjece med tips, tricks og gode råd til dig, der er it-frivillig.

Hent pjecen 'Tips, tricks og gode råd til it-frivillige'

Præsentation fra dagen

Hvis du ønsker at få tilsendt præsentationen fra dagen, kan du sende en mail til