Opsamling fra møde i Netværk for digital inklusion den 26. oktober 2021

Her finder du information og opsamling fra mødet i Netværk for digital inklusion den 26. oktober 2021.

Velkomst og præsentation

Digitaliseringsstyrelsen bød velkommen til det første fysiske netværksmøde i meget lang tid og takkede Odense Kommune for at lægge lokale til dagen. Michala Høg Daimar fra Digitaliseringsstyrelsen indledte dagens program med en status på, hvor arbejdet med digital inklusion står i dag. 

""

 

Digital Sikkerhed 

Julie Brogaard Schytz, Digitaliseringsstyrelsen, lagde ud med at fortælle om Sikkerdigital.dk, som er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen samt samarbejdspartnere. Sikkerdigital.dk samler vigtig viden om informationssikkerhed og sikker digital adfærd. Her kan borgere, virksomheder eller myndigheder finde information om, hvordan de laver sikre koder og undgår digital svindel. De kan også blive klogere på digitale trusler og få konkrete råd og vejledninger til en mere sikker digital adfærd.

Julie fortalte også om at Digitaliseringsstyrelsen i juni 2021 lancerede en ny hotline om identitetstyveri. Hotlinen har til formål, at rådgive borgere, der har mistanke om eller har været udsat for misbrug af deres identitet. Hotlinen har åbent døgnet rundt alle årets dage.

Læs mere om digital sikkerhed og hotlinen på sikkerdigital.dk her

Læringsmiljøet Demo.borger.dk 

Caroline Brun Jørgensen, Digitaliseringsstyrelsen, præsenterede kort øvemiljøet demo.borger.dk. Her forklarede hun, at Demo.borger.dk er et læringsmiljø, som frit kan anvendes af alle til hjælp og undervisning i MitID og Digital Post.

Demo.boprger.dk forside

I læringsmiljøet kan man prøve at logge ind med både MitID app, kodeviser og kodeoplæser uden at anvende sit eget bruger-id og adgangskode. I stedet logger man på med et fiktivt bruger-id og adgangskode, og undgår dermed at skulle anvende egne personlige oplysninger.

I Digital Post på demo.borger.dk kan man også prøve centrale funktioner fra den rigtige Digital Post. Man kan fx se indbakken, læse post, skrive post, oprette mapper og flytte post til mapper samt prøve at tilmelde sig NemSMS.

Efter præsentationen var der mulighed for, at deltagerne selv kunne komme op og prøve demo.borger.dk.

Læse mere om demo.borger.dk og se det her

Fuldmagt - wokshop 

Digitaliseringsstyrelsen arbejder på, at udbrede kendskabet til brugen af fuldmagter og hvordan det kan gøres nemmere og mere overskueligt at anvende fuldmagter – for både borgere og myndigheder. Netværk for digital inklusion gav på dagens første workshop input til, hvilke udfordringer der er med den nuværende fuldmagtsløsning, og hvordan disse kan forbedres. Det kom der rigtig mange spændende pointer ud af. Digitaliseringsstyrelsen har taget alle inputs med til det videre arbejde med fuldmagter.

Billede af workshop

eKurser.nu 

Christian Langelund Hansen fra Aalborg Bibliotek gav et oplæg om portalen eKurser.nu, der samler små kurser om hverdags-it. Portalen har til formål at skabe tryghed og motivation ved det digitale, og for at digitalt udfordrede borgere kan se fordelene ved at være og kommunikere digitalt.

Læs mere om eKurser på ekurser.nu her

Mit Overblik 

Katrine Krzeminski, Digitaliseringsstyrelsen, præsenterede ”Mit Overblik”, der skal give borgerne hurtig og nem adgang til ét samlet og personaliseret overblik på tværs af hele den offentlige sektor.

Når borgeren logger på Mit Overblik med NemID/MitID, kan de se deres per-sonoplysninger fra CPR og en række offentlige myndigheder – og samtidig få adgang til at benytte relevante selvbetjeningsløsninger.

Læs mere om Mit Overblik på digst.dk her

Støttepersonanalyse - workshop 

Nadja Dentov Pedersen, Digitaliseringsstyrelsen, præsenterede en analyse af digitale støttepersoner. Analysen kortlægger, hvad støttepersoner hjælper med, hvordan de hjælper og hvilke udfordringer de støder på i deres hjælpearbejde. Netværk for digital inklusion gav gennem en workshop input til, hvordan man kan løse udfordringer i forbindelse med digitale hjælpearbejde. Alle inputs er taget med i det videre arbejde med analysen.

Temperaturmåling på infrastrukturprojekterne MitID og Digital Post

Michala gennemgik de nye infrastrukturløsninger MitID og Digital Post med fokus på det kommunikations, undervisnings-, og vejledningsmateriale der understøtter løsningerne.

Underside på digst.dk for it-frivillige

Agnes Lydiksen, Digitaliseringsstyrelsen, præsenterede en ny underside for it-frivillige. På undersiden vil it-frivillige fremover kunne finde materiale, som kan anvendes direkte i deres vejledning og undervisning i de forskellige offentlige digitale løsninger. Med portalen er der skabt en materialesamling målrettet de frivillige og det vigtige arbejde, de bidrager med.

Materialesamlingen er frit tilgængelig og dækker digitale løsninger, som MitID, apps som fx Kørekort-appen og Sundhedskort-appen og omfatter også tematiske undervisningsforløb om fx sikker digital adfærd.

Læs mere om undersiden på digst.dk her

Status på arbejdet med digital inklusion

Michala gav en kort status på digital inklusion på de strategiske dagsordener. Her beskrev hun, hvordan digital inklusion er gået fra at være et appendiks til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, til i dag at være et centralt omdrejningspunkt for både løsninger og strategier.

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi lader fortsat vente på sig, men vi ved, at digital inklusion er på dagsordenen. Digitaliseringsstyrelsen sidder klar med arbejdspapirer, der skal indgå – eksempelvis om fuldmagter og støttepersoner, som netværket for digital inklusion har givet gode input til.

Oplysningspjece om fremtidsfuldmagter 

Afslutningsvis præsenterede Caroline en oplysningspjece om fremtidsfuldmagter, som er udarbejdet i et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og Justitsministeriet. Pjecen skal informere om og udbrede kendskabet til fremtidsfuldmagter. Pjecen er særligt målrettet it-udfordrede borgere og deres pårørende.

Pjecen er blevet trykt og kan bestilles ved at skrive til mailen

Se og læs mere om pjecen på digst.dk her

Næste møde i Netværk for digital inklusion

Næste netværksmøde afholdes den 26. april 2022 på Københavns Rådhus. Hvis I har ønsker om emner til mødet, så skriv endelig til mailen: