Digital ansøgning og sagsbehandling på kørekortområdet

Ansøgninger om kørekort er i dag præget af papirformularer og træge arbejdsgange. Digitaliseringsstyrelsen, Transport- og Boligministeriet og KL skal sammen med en række øvrige ministerier undersøge mulighederne for at digitalisere ansøgnings- og sagsbehandlingsprocessen på kørekortområdet.

På vej væk fra papir

Når borgerne i dag ansøger om kørekort er forløbet præget af papirformularer og træge arbejdsgange. Kørelærerne hjælper ansøgerne med at udfylde analoge blanketter og vedlægge den rette dokumentation for fx et bestået førstehjælpskursus, hvis det er første gang, borgeren tager kørekort

Regeringen og KL har i foråret 2019 som en del af Digitaliseringspagten aftalt at se på, hvordan ansøgning og sagsbehandling på kørekortområdet kan tilrettelægges bedre for både borgere og sagsbehandlere.

Læs mere om Digitaliseringspagten

Der er i forlængelse af den politiske aftale om at undersøge mulighederne for at digitalisere kørekortområdet nedsat en arbejdsgruppe, Arbejdsgruppen for Digitalisering af Kørekortområdet. Arbejdsgruppen har deltagelse af Digitaliseringsstyrelsen, Transport- og Boligministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, Justitsministeriet, Rigspolitiet og KL.

Digital ansøgning om kørekort

De nuværende papirsagsgange og den manuelle sagsbehandling giver en oplevelse af, at servicen, når man skal have kørekort, ikke er tidssvarende. Processen er besværlig og tidskrævende for både ansøgere og de ansvarlige sagsbehandlere i kommunerne og i Færdselsstyrelsen.

I løbet af efteråret 2019 vil Arbejdsgruppen for Digitalisering af Kørekortområdet – under inddragelse af ekstern konsulentbistand og relevante interessenter på området – udarbejde en model for digitalisering af kørekortområdet. Oplægget til digitalisering af kørekortområdet forventes at indgå som en del af de årlige økonomiforhandlinger mellem regeringen, KL og Danske Regioner for 2021, der gennemføres i foråret 2020.