Digital ansøgning og sagsbehandling på kørekortområdet

Analysen af kørekortsområdet er nu afsluttet.

Når borgerne i dag ansøger om kørekort er forløbet præget af papirformularer og træge arbejdsgange. Kørelærerne hjælper ansøgerne med at udfylde og holde styr på en række fysiske blanketter og vedlægge den rette dokumentation for fx et bestået førstehjælpskursus, hvis det er første gang, borgeren tager kørekort. Den nuværende service kan af denne grund opleves som besværlig og usammenhængende for både borgere og kørelærere. 

Samtidig er flere forskellige myndigheder involveret i processen, og der er behov for at forsende fysiske blanketter mellem myndighederne fx mellem kommunerne og producenten af fysiske kørekort og mellem Politiets Administrative Center og Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Analysens indhold

En arbejdsgruppe bestående af Digitaliseringsstyrelsen, Transport- og Boligministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, Justitsministeriet, Rigspolitiet og KL har med bistand fra Implement Consulting Group udarbejdet en analyse af mulighederne for at digitalisere ansøgning og sagsbehandling på kørekortområdet.

Analysen af ansøgning og sagsbehandling på kørekortområdet blev gennemført fra efteråret 2019 til foråret 2020 og viste blandt andet at:

  • Borgerne oplever lang ventetid, fysisk transport af dokumenter, komplicerede sagsforløb ved fejl og manglende gennemsigtighed
  • Kørelærerne varetager en række administrative opgaver på vegne af ansøger, der ikke modsvarer deres faglige kompetencer og kerneopgave
  • Myndighederne har mange manuelle procestrin, fejl og tilbageløb. Derudover har myndighederne behov for løbende at gentaste data i systemer samt modtage og sende materiale med fysisk post i væsentligt omfang
  • Systemunderstøttelsen på området er generelt præget af enkeltstående systemer, der ikke kan anvendes på tværs af flere aktører

Opfølgning på analysen

Med udgangspunkt i analysen vil arbejdsgruppen følge op på mulighederne for at tilrettelægge en bedre og mere digital ansøgning og sagsbehandling på kørekortområdet.