Kulegravninger af ældreområdet og dagtilbudsområdet

Kulegravningerne på dagtilbudsområdet og ældreområdet er nu afsluttet.

Fakta om kulegravningerne af ældreområdet og dagtilbudsområdet

  • 12 kommuner deltog.
  • Der blev gennemført besøg på 50-60 tilbud på hvert af de to områder. Besøgene blev gennemført af eksterne konsulenter i samarbejde med en projektenhed nedsat i Digitaliseringsstyrelsen. Sundheds- og Ældreministeriet samt Børne- og Socialministeriet deltog i projektenheden.
  • Kulegravningerne peger på 16 forslag på ældreområdet og 19 forslag på dagtilbudsområdet til, hvordan der kan opnås mere tid sammen med den ældre og med børnene.

Kulegravningernes indhold

Udover at kortlægge medarbejdernes arbejdsopgaver, arbejdstid og den regulering, der styrer arbejdsopgaverne, blev der i kulegravningerne også skabt et billede af den samlede styring på områderne – fra stat over kommuner til institutionsniveau. Det arbejde har været centralt for at forstå, om den samlede regulering og de samlede krav trak i samme retning og dermed understøttede medarbejdernes arbejde i daginstitutionen eller på ældrecentret, eller tværtimod gjorde arbejdet mere kompliceret end nødvendigt.

Kulegravningerne er dybdegående analyser, der gennem observationer og interviews med medarbejdere og ledere har kortlagt den typiske arbejdsdag for fx en pædagog, en børnehaveleder og en social- og sundhedsassistent. Formålet var at give et klart billede af, hvor meget tid der blev brugt på de enkelte opgaver, og hvor opgaverne kom fra. Der kunne fx være tale om regulering fastsat fra staten, kommunen eller lokalt på den enkelte institution.

Opfølgning på kulegravningerne

Kulegravningerne viste, at medarbejderne på ældreområdet i gennemsnit brugte cirka 50 procent af den totale arbejdstid sammen med den ældre. På dagtilbudsområdet anvendte medarbejderne tilsvarende i gennemsnit 65 procent af arbejdstiden direkte med børnene.

Analysearbejdet resulterede i, at der blev opstillet forslag til, hvordan der kan flyttes tid fra andre opgaver – fx praktiske opgaver og dokumentationsopgaver – til direkte tid med børnene eller den ældre. Forslagene retter sig både mod forenkling af statslig regulering, kommunale regler og styring og den lokale arbejdstilrettelæggelse.