Ny standardkontrakt for it-drift

25-08-2020
Styring

Digitaliseringsstyrelsen har i samarbejde med Kammeradvokaten udarbejdet en statslig standardkontrakt for it-drift – K04. Der findes allerede standardkontrakter for statslig it-udvikling, men det er nyt med en standardkontrakt for it-drift.

K04 er navnet på en ny statslig standardkontrakt for it-drift. Kontrakten supplerer de eksisterende it-standardkontrakter, K01, K02 og K03, der alle vedrører it-udvikling.

Hidtil har det ikke været en statslig standardkontrakt for it-drift, og det har givet en række udfordringer. Eksempelvis kan væsentlige bestemmelser i dag mangle i kontrakterne, og der er ikke altid tilstrækkelig sammenhæng mellem forretningsbehovet og det serviceniveau, der bliver købt. 

Derudover er der udfordringer med at udnytte de stadigt faldende priser på markedet for it-drift og fraværet af en standardkontrakt har gjort en effektiv kontraktstyring på tværs af kontrakter og leverandører vanskelig.

Det bliver der nu rettet op med den nye standardkontrakt for it-drift.

Med K04 øger vi yderligere fokus på at sikre et solidt fundament for it i staten. En standardkontrakt vil hæve kvaliteten af kontrakterne og gøre arbejdet lettere for myndighederne, og det vil også gøre det enklere for leverandørerne at byde, fordi usikkerhederne i udbudsprocessen mindskes. 

Rikke Hougaard Zeberg, direktør for Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen har 4 overordnede målsætninger for K04

 • Bred anvendelighed og udbredt brug på tværs af staten
  Målet er, at K04 de facto skal blive en standardkontrakt for it-drift på samme måde som K02 blev det for it-udvikling.

 • Let at anvende – både ved udbud og i efterfølgende kontraktstyring
  K04 har, i det omfang det er muligt, forudfyldte bilag. De bilag, det ikke er muligt at udfylde som standard, indeholder skabeloner og vejledninger, der har til formål at lette myndighedernes arbejde. K04 indeholder processer, der understøtter myndighedernes kontraktstyring.

 • Konkurrencedygtige priser ved udbud og i kontraktperioden
  Standardkontrakten og de forudfyldte bilag mindsker usikkerheder og modstridende krav i udbudsprocessen. Leverandørerne risikoafdækning vil derfor blive mindre, og de vil kunne afgive bedre tilbud. K04 indeholder reguleringsmekanismer, der sikrer, at myndighederne også drager nytte af de faldende priser på markedet.

 • En velbalanceret kontrakt
  K04 er ikke et agreed document på samme måde som K01, K02 og til dels K03. Alligevel er hensigten at det skal være en afbalanceret kontrakt, som både myndigheder og leverandører ønsker at bruge.

Find K04 med bilag