Danskerne er tilfredse og trygge på borger.dk

21-01-2021
It-løsninger

En ny brugertilfredshedsundersøgelse viser, at 9 ud af 10 borgere er tilfredse med borger.dk. Samme høje andel føler sig trygge ved at bruge portalen.

""
Borger.dk blev i 2020 besøgt over 58 millioner gange.

Borgerne er tilfredse med borger.dk og trygge ved at bruge portalen. Hele 92 pct. af borgerne angiver, at de er ”tilfredse” eller ”meget tilfredse” med borger.dk.

Undersøgelsen viser en høj tilfredshed på tværs af aldersgrupper og elektroniske apparater. Der er ikke forskel på om borgerne går på borger.dk via PC eller smartphone – tilfredsheden er lige høj uanset brug af device.

Høj grad af tryghed på tværs af aldersgrupper

Samtidig angiver 92 pct. af borgerne, at de føler sig trygge, når de bruger borger.dk. Nok så vigtigt, er trygheden høj i alle aldersgrupper. Over 90 pct. af de adspurgte i alle aldersgrupper er trygge ved at bruge borger.dk.

Selvom der er en høj tilfredshed, så stopper vi ikke med at forbedre og udvikle borger.dk. Mulighederne for hvilken digital service vi kan give borgerne, bliver konstant udvidet, og borgernes forventninger til offentlig digital service øges tilsvarende. Der er hele tiden områder, vi kan udvikle, så de bliver endnu bedre, og når 92 pct. af borgerne føler sig trygge ved at bruge portalen, så står vi på et rigtig godt fundament at arbejde videre fra. 

Helle Junge Nielsen, kontorchef for borger.dk i Digitaliseringsstyrelsen

Undersøgelsen viser også, at borgerne grundlæggende er tilfredse med teknikken på borger.dk. I lighed med 2019 oplever 86 pct., at borger.dk er hurtig og virker som det skal, og 87 pct. af borgerne vurderer kvaliteten af indholdet på borger.dk som ”højt”.

I et coronaår, hvor borgerne i endnu højere grad end tidligere har skullet orientere og betjene sig selv digitalt, er det særligt betryggende at vide, at en meget stor andel af borgerne oplever, at teknikken fungerer, og at indholdet er af høj kvalitet.

Helle Junge Nielsen, kontorchef for borger.dk i Digitaliseringsstyrelsen

Over 58 millioner besøg i 2020

I 2020 har borgerne besøgt borger.dk mere end nogensinde før. Portalen er blevet besøgt over 58 millioner gange i 2020, hvilket er en stigning på 27 pct. sammenlignet med besøgstallet for 2019 på 46 millioner.

En del af baggrunden bag de mange besøg var den ekstraordinære udbetaling af de indefrosne feriemidler, som skulle bestilles via borger.dk. Den mulighed benyttede over 2 millioner lønmodtagere sig af i efteråret.

Besøgstal for borger.dk

  • 2020: 58.669.083
  • 2019: 46.227.489
  • 2018: 39.013.888

Om borger.dk

Borger.dk er en fællesoffentlig portal, som drives og udvikles i et samarbejde mellem staten, regionerne og kommunerne. Portalen giver adgang til myndighedernes selvbetjeningsløsninger og informationer om det offentlige ét sted. Digitaliseringsstyrelsen står for udvikling, forvaltning og drift af borger.dk.


Læs mere om borger.dk 

Brugertilfredshedsundersøgelsen er gennemført af Peytz & Co. for Digitaliseringsstyrelsen i november 2020. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk med i alt 4.928 besvarelser.

Se brugertilfredshedsundersøgelsens hovedresultater