Digitaliseringsstyrelsen inviterer til kommentering af arkitekturen bag Mit Overblik

13-10-2021
Data

Myndigheder og organisationer har nu mulighed for at komme med input til arkitekturløsningen bag de overbliksvisninger for borgerne, som findes på Mit Overblik på Borger.dk. Digitaliseringsstyrelsen inviterer til en skriftlig kommentering af modellerne til brug i Orkestreringskomponenten. Kommenteringen er åben indtil den 15. november 2021 kl. 12.

På Mit Overblik på Borger.dk kan borgerne få et overblik over mange af de forhold og mellemværender, borgeren har med det offentlige. Det gælder fx tildelte økonomiske ydelser, gæld og igangværende sager. Arkitekturen bag disse overbliksvisninger kaldes Orkestreringskomponenten, og nu inviteres blandt andet myndigheder og organisationer til at kommentere på de modeller, som indgår i Orkestreringskomponenten.

Digitaliseringsstyrelsen ønsker en dialog med markedet, myndigheder og organisationer samt andre med interesse for offentlig digitalisering om modellerne til Orkestreringskomponenten. Formålet med den offentlige kommentering er at indhente kommentarer fra parter og myndigheder, som ikke har indgået i arbejdet med udarbejdelsen af modellerne, med henblik på at sikre så bred anvendelse af modellerne som muligt. Modellerne skal på sigt anvendes af flere parter end blot dem, der har indgået i selve udarbejdelsen. Det drejer sig om modellerne for Borgervendt Sag, Borgervendt kalenderaftale og -frister, Borgervendt Gæld og Borgervendte Betalinger.

Digitaliseringsstyrelsen vil derfor gerne modtage input og specifikke kommentarer til datafelterne i disse modeller, hvis man som myndighed eller organisation mener, at der mangler relevante elementer i modellerne. De indkomne kommentarer vil om muligt blive indarbejdet i kommende versioner af modellerne.

Modellerne er udarbejdet i en iterativ proces ved en række workshops, hvor relevante myndigheder har deltaget. Der er gennemført brugertest af datamodellerne for at bidrage til at sikre, at modellerne understøtter en brugervenlig udstilling af data.

De endelige udkast for er nu lagt til offentlig kommentering.

Du kan læse mere om Orkestreringskomponenten og modellerne på arkitektur.digst.dk

Kommenteringsperioden løber frem til den 15. november kl. 12, og alle med interesse i emnet opfordres til at deltage. Der kommenteres ved at indsende en udfyldt kommentarskabelon til . Kommentarskabelonen kan findes på arkitektur.digst.dk. Alle kommentarer vil blive offentliggjort, med mindre det specifikt bliver frabedt.

Om datamodellerne

Datamodellerne er udarbejdet særskilt til at understøtte visning af henholdsvis sager, aftaler og frister samt gæld og betalinger i et borgervendt digitalt overblik. Data, der er indarbejdet i datamodellen, tager udgangspunkt i borgerens perspektiv og beriger de fagspecifikke data med metadata, der understøtter en borgervendt visning i en brugergrænseflade.

Det betyder, at det kun er udvalgte dataelementer og attributter, der er indeholdt i modellen, i forhold til de data, der findes i fagsystemerne. Datamodellerne skal understøtte overblik på tværs af myndighederne, hvorfor datamodellerne så vidt muligt afspejler det, der skal vises i et borgerrettet digital overblik, frem for at afspejle myndighedsspecifikke detaljer og vinkler. For at sikre så simple datamodeller som muligt tager datamodellerne udgangspunkt i relevante standarder, som er tilpasset de konkrete forretningsmæssige behov for digitale overblik.

Om Orkestreringskomponenten

Projektet for Orkestreringskomponenten udspringer af initiativ 1.3 Sags- og ydelsesoverblik i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020. Projektet for Orkestreringskomponenten er aftalt videreført i digitaliseringspagten, hvor det indgår i initiativet for Mit Overblik som det projekt, der realiserer arkitekturen for Mit Overblik.

Læs Digitaliseringspagten

Orkestreringskomponenten har til formål at understøtte overbliksvisninger for borgere, herunder på Mit Overblik på borger.dk. Orkestreringskomponenten indsamler relevant standardiserbar data fra datakilder hos myndigheder og videreformidler disse data til visningsklienter. I første omgang skal Orkestreringskomponenten understøtte visning af blandt andet sager, ydelser, aftaler og frister samt gæld og betalinger på Mit Overblik på borger.dk. På sigt skal Orkestreringskomponenten også understøtte visning af beviser, attester og tilladelser, hvorfor der er en datamodel herfor under udarbejdelse.

Mit Overblik skal give borgerne en samlet indgang til de relevante data, som den offentlige sektor har om dem, ligesom det skal give et samlet overblik over borgerens mellemværender med det offentlige. Overblikket skal blandt andet vise borgerens igangværende sager, tildelte økonomiske ydelser, udestående betalinger og relevante frister og aftaler.