Vejledninger til sikkerhedsarbejdet

Få anvisninger til, hvordan planlægningsopgaven kan løses, og hvordan styring af informationssikkerheden kan integreres i den daglige drift.

Materialet tager udgangspunkt i ISO 27001 principperne og omfatter forskellige former for vejledningsmateriale og hjælpeværktøjer, som dækker mange aspekter af temaet sikkerhed. Materialet er tiltænkt som hjælp og inspiration til sikkerhedskoordinatorer og andre, der arbejder med planlægning og etablering af sikkerhed i det daglige.

Materialerne til arbejdet med ISO 27001 er samlet på sikkerdigital.dk.

Få overblik over alle vejledninger på sikkerdigital.dk