Licens og brugsvilkår for offentlige data

Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at danske myndigheder tilknytter deres åbne data en standardlicens fra Creative Commons (CC), fortrinsvis CC0, medmindre særlige forhold taler imod det.

Her kan du læse om, hvad det betyder, og hvordan du i praksis bærer dig ad med at følge vores anbefaling.

Hvad er licenser?

Licenser er en måde at give andre tilladelse til at anvende data. Hvis man ikke tilknytter en licens til sin data er den - ligesom alle andre udgivelser - som udgangspunkt underlagt ophavsret. Uanset om det er en ophavsret, man som myndighed har tænkt sig at håndhæve, risikerer man, at brugerne undlader at bruge data. For eksempel fordi de ikke kan finde den, eller fordi de er i tvivl om, hvad de må.

Det samme gør sig gældende, hvis man ikke bruger standardlicenser. Standardlicenser gør det til gengæld let at finde data og let at overskue, om man må bruge data til et givent formål, og de er derfor med til at fremme brugen af data.

Creative Commons (CC) er en suite af internationalt anerkendte og gratis standardlicenser, der er velegnede at knytte til åbne data. De forskellige varianter af CC indeholder forskellige sammensætninger af vilkår for og begrænsninger i brugen af data. Den mindst restriktive er CC0, som Digitaliseringsstyrelsen anbefaler at knytte til åbne data fra den offentlige sektor medmindre noget taler imod det.

Hvordan tilknytter jeg en licens til min data?

Du kan tilknytte en licens til din data på flere forskellige måder:

  1. Ved at skrive det et passende sted i tilknytning til datasætbeskrivelsen.
  2. Teknisk opmærkning i metadata.
  3. Ved at bruge grafiske ikoner fra Creative Commons.

1. Ved at skrive det

Find et passende sted, hvor der er plads til at beskrive licensvilkårene. Det kan være i et separat menupunkt på din hjemmeside eller inde i beskrivelsen af det enkelte datasæt. Her kan du under en passende overskrift, fx ”Vilkår for brug af åbne data” indsætte en tekst som for eksempel denne, hvis du ønsker at bruge CC0:

”Data, som du finder her på siden, er underlagt vilkårene fra Creative Commons CC0 (Public Domain). Det betyder, at du må du må kopiere, ændre og distribuere data frit, også til kommercielle formål, alt sammen uden at spørge om tilladelse. Du skal kreditere skaberen, hvis det er kutyme inden for det felt, hvor du opererer. Læs mere om vilkårene hos Creative commons."

2. Teknisk opmærkning

Når data er beskrevet på en udstillingsplatform (fx www.datavejviser.dk) vil der typisk være en række felter, som skal udfyldes, herunder et felt til licens. Felterne afspejler den metadatamodel, udstillingen er struktureret efter – fx dcat-ap-dk [https://arkitektur.digst.dk/specifikationer/datasaet/dcat-ap-dk]. Her kan du angive den CC-licens, du ønsker at bruge. Dette vil gøre datasættet maskinelt findbart for søgninger, der filtrerer efter licens. Kontakt os gerne i forhold til de tekniske detaljer

3. Ved brug af grafiske ikoner

Du kan frit bruge CC’s ikoner i forbindelse med din data. Vær opmærksom på, at du ikke ved en fejl kommer til at signalere, at hele din hjemmesides indhold er underlagt en åben licens, hvis andet indhold, fx fotos, er ophavsretsligt beskyttet.

Find ikonerne hos creative commons

Undgå uhensigtsmæssige barrierer

Det er Digitaliseringsstyrelsens overordnede anbefaling at undgå uhensigtsmæssige barrierer for brug af åbne data fra det offentlige, så data kommer i spil og giver værdi til samfundet. Da licenser udgør et søge- og udvælgelsesparameter for brugere af data, er standardlicenser med til at nedbryde barrierer.

Den mindst restriktive CC-licens er CC0, der juridisk set ikke er en licens, men fungerer som sådan. CC0 er juridisk set en afgivelse af ophavsretten til data. CC0 stiller brugeren fri til at anvende data til alle formål inden for lovens rammer. Da en fri brug generelt er formålet med at publicere åbne data i det offentlige, vil CC0 finde anvendelse for de fleste danske myndigheder. Anvenderne bør stadig kreditere dig som skaber af data, hvis det er kutyme indenfor det felt, de opererer (fx i akademisk eller journalistisk sammenhæng).

Der kan for enkelte myndigheder og/eller særlige datasæt alligevel være forhold, der nødvendiggør begrænsninger i brugen af data. I de tilfælde anbefaler Digitaliseringsstyrelsen myndigheden at orientere sig i de øvrige CC-licenser, hvor CC-BY kan være et godt sted at starte. CC-BY giver fri brugsret til data uden at opgive skaberens ophavsrettigheder og anfører desuden en række krav til brugeren, først og fremmest kravet om kreditering af udgiveren ved videredistribution af data (og ikke kun hvis det er kutyme, som for CC0).

Orienter dig i de øvrige CC-licenser

Læs mere om CC-BY

Alle CC-licenser er irreversible

Bemærk, at alle CC-licenser er irreversible. Har man én gang føjet en CC-licens til et datasæt, kan man ikke senere stramme restriktionerne for det samme datasæt. Man kan til gengæld godt slække dem. Det er med andre ord ikke muligt at gå fra CC0 til CC-BY, men godt den anden vej. Det handler om at betrygge brugeren i, at de også må bruge data i fremtiden inden de fx investerer ressourcer i et produkt, der er afhængigt af denne data.

Hvis ingen af CC-licenserne afspejler de restriktioner, man som dataudstiller mener, der skal være, anbefaler Digitaliseringsstyrelsen som den bedst mulige løsning at tage udgangspunkt i den CC-licens, som er tættest på, og manuelt tilføje de nødvendige tilføjelser i den tekst, man lægger på sin hjemmeside/database. Man bør i så fald ikke bruge CC’s ikoner eller markere en CC-licens i metadata, da det vil være misvisende.

Særlig relevant lovgivning

Hvis der findes lovgivning, som er særlig relevant for anvenderen at kende til i forbindelse med et datasæt, er det Digitaliseringsstyrelsens anbefaling at gøre tydeligt opmærksom på dette i beskrivelsen af datasættet eller andre steder, hvor anvendere må forventes at orientere sig om datasættets indhold. Åbne licenser kan naturligvis ikke ophæve lovkrav, men de kan forlede anvendere til at tro, at enhver brug er lovlig. Man kan ikke forvente at alle dataanvendere kender al lovgivning, og på denne måde giver man dem de bedste forudsætninger for ikke uforvarende at bryde loven.