Fælles krav til gode brugeroplevelser

Med fælles krav til gode brugeroplevelser får myndigheder og leverandører en række konkrete krav og anbefalinger til at skabe brugervenlige løsninger.

Borgere og virksomheder skal møde brugervenlige løsninger, når de bruger offentlige, digitale løsninger. ’Fælles krav til gode brugeroplevelser’ indeholder fællesoffentlige krav og anbefalinger, som sætter rammerne for udviklingen af gode brugergrænseflader i digitale løsninger.

Fælles krav til gode brugeroplevelser er krav og anbefalinger til:

  • digitale selvbetjeningsløsninger
  • nationale portaler
  • fællesoffentlige infrastrukturkomponenter

Formålet med fælles krav er at gøre det nemmere for brugerne, skabe større sammenhæng på tværs af det offentliges digitale løsninger og hjælpe myndigheder og leverandører.

Fælles krav og værktøjer

Se samtlige fælles krav og relevante værktøjer på arkitektur.digst.dk

Se hvilke krav, din løsning skal overholde, med Fælles krav-værktøjet på designsystem.dk

 

Eksempler på fælles krav til gode brugeroplevelser er kravet om den fællesoffentlige brugertest, obligatorisk indsamling af viden om brugernes anvendelse af det offentliges digitale løsninger, anvendelse af feltvalidering og genbrug af datakilder.

Baggrund for fælles krav

Fælles krav til gode brugeroplevelser udspringer af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 og hviler på en aftale mellem stat, regioner og kommuner. I forbindelse med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2022-2025 er fælles krav til gode brugeroplevelser i gang med at blive opdateret.