Brugerrejsen "Bliv digital borger"

Unge, der skal i gang med NemID og Digital Post, møder nu nye og målrettede breve og sider på borger.dk, der skal hjælpe de unge godt i gang med digital kommunikation med det offentlige. Kommunikationsprodukterne er udviklet med baggrund i en analyse af brugerrejsen ”bliv digital borger”. En ny analyse ser i 2019 på flere muligheder for forbedring for flere unge og deres forældre.

Mange unge forstår det digitale, men har udfordringer med at forstå, hvad det offentlige er. Når man som 18-årig bliver myndig, følger der både muligheder og forpligtelser med, men allerede inden da stiller det offentlige krav til den unge. Man skal fx læse sin Digital Post, bruge sit NemID til at logge på selvbetjeningsløsninger eller have tjek på feriepenge og frikort, når man får et fritidsjob.

Forældre til de unge er en central målgruppe i forhold til at nå de unge, da de unge i høj grad først og fremmest søger hjælp hos deres forældre.

I sidste halvdel af 2019 vil en ny analyse se bredere på unges kontakt med det offentlige.

Status

I 2017 og 2018 blev 15-åriges brugerrejse, når de skal i gang med NemID og Digital Post, under navnet ”bliv digital borger” analyseret og dokumenteret i en rapport, der også listede en række forslag til forbedringer. Rapportens langsigtede forbedringsforslag til brugerrejsen er bragt videre i arbejdet med at udvikle de næste generationer af Digital Post og NemID (MitID).

Rapportens kortsigtede forbedringsforslag består i kommunikationsindsatser og optimerede kommunikationsprodukter. Fra juni 2019 blev der derfor udsendt nye breve om Digital Post og NemID til 15-årige, og tre nye sider på borger.dk om NemID og Digital Post blev implementeret.

En ny analyse vil i sidste halvdel af 2019 se bredere på unges kontakt med det offentlige, og der vil efterfølgende blive lanceret en guide på borger.dk.