Brugerrejsen flytning

Flytteguiden er udviklet med det formål at give borgere, der skal flytte, et overblik over de vigtigste gøremål. Den ligger på borger.dk og er blevet til med baggrund i en analyse af brugerrejsen. Borgere og centrale myndigheder er blevet tæt inddraget undervejs.

I Danmark er der ca. 900.000 flytninger hvert år. Udover at melde adresseændringen til kommunen er der mange beslutninger, man skal tage, og det kan være svært at bevare overblikket. Fx kan flytningen betyde, at man samtidig er flyttet til en ny kommune. Det kan have konsekvenser for hvilke dagtilbud og skoler, man kan vælge. Flytningen kan også have økonomisk betydning for borgeren, hvis vilkårene for boligstøtte eller kørselsfradrag ændrer sig. Dertil kommer alle de praktiske gøremål, der skal holdes styr på, når el, vand, varme og internet skal afmeldes i den gamle bolig og fungere i den nye.

På baggrund af en brugerrejseanalyse er der udviklet en digital guide. Guiden har til formål at imødekomme borgernes behov for at få et samlet overblik over alt det, de skal tage stilling til, når de flytter. Det er derfor vigtigt, at kommunikationen er målrettet den enkeltes situation, og at man tydeligt får besked om, hvad der sker automatisk, og hvad man selv skal gøre som borger.

Status

I april 2019 blev første version af flytteguiden lanceret på borger.dk.

Flytteguiden er implementeret på borger.dk. Guiden videreudvikles løbende og i et fortsat samarbejde mellem de involverede myndigheder på baggrund af input fra borgere og myndigheder.