Brugerrejsen ”Flytning”

Brugerrejsen flytning er analyseret, og der er udviklet en guide på borger.dk. Denne flytteguide giver borgerne et overblik over de vigtigste gøremål i forbindelse med deres flytning. Borgere og centrale myndigheder er blevet tæt inddraget undervejs og inddrages fortsat.

I Danmark er der ca. 900.000 flytninger hvert år. Udover at melde adresseændringen til kommunen er der mange beslutninger, man skal tage, og det kan være svært at bevare overblikket. Fx kan flytningen betyde, at man samtidig er flyttet til en ny kommune. Det kan have konsekvenser for hvilke dagtilbud og skoler, man kan vælge. Flytningen kan også have økonomisk betydning for borgeren, hvis vilkårene for boligstøtte eller kørselsfradrag ændrer sig. Dertil kommer alle de praktiske gøremål, der skal holdes styr på, når el, vand, varme og internet skal afmeldes i den gamle bolig og fungere i den nye.

På baggrund af en brugerrejseanalyse er der udviklet en digital guide. Guiden har til formål at imødekomme borgernes behov for at få et samlet overblik over alt det, de skal tage stilling til, når de flytter. Det er derfor vigtigt, at kommunikationen er målrettet den enkeltes situation, og at man tydeligt får besked om, hvad der sker automatisk, og hvad man selv skal gøre som borger.

Status

I april 2019 blev første version af flytteguiden lanceret på borger.dk.

Guiden videreudvikles løbende og i et fortsat samarbejde mellem de involverede myndigheder på baggrund af input fra borgere og myndigheder.

Som resultat af det analysearbejde, der lå til grund for udarbejdelsen af den digitale guide, er der – foruden guiden – blevet peget på en række øvrige indsatsområder, som vil kunne skabe en mere sammenhængende brugerrejse for borgere, der skal flytte. Derfor er forslag til enkelte forbedringer af kommunikationen i selvbetjeningsløsningen for flytteanmeldelsen, eFlyt, blevet videregivet til et kommende genudbud af løsningen. Desuden vil et kommende digitalt sundhedskort imødekomme de identificerede udfordringer for borgere, der skifter læge, umiddelbart efter de er flyttet, og derfor i dag skal bestille og betale for et nyt (fysisk) sundhedskort med den nye læge printet på.