MitID-partnerskabet

Et samarbejde mellem det offentlige og pengeinstitutterne.

MitID er resultatet af et veletableret og unikt samarbejde mellem det offentlige og pengeinstitutterne. Det fælles ønske i MitID-partnerskabet er at skabe sammenhæng for slutbrugerne på tværs af den private og den offentlige sektor – og ikke mindst styrke den digitale infrastruktur i Danmark.

MitID-partnerskabet blev etableret i 2016 efter en udbudsrunde, hvor alle private virksomheder kunne byde ind på et samarbejde om MitID. Digitaliseringsstyrelsen repræsenterer staten, de danske regioner og kommunerne, mens de danske pengeinstitutter er repræsenterede ved FR I – et datterselskab til Finans Danmark.