MitID justerer tidsplanen

Tidsplanen for MitID er blevet justeret, mere præcist perioden for pilotforløbet og slutbrugermigreringen.

Go-live fastholdes

Der er som planlagt go-live for MitID i maj 2021, hvor pilotforløbet begynder. I pilotforløbet er det kun en række udvalgte slutbrugere, der kan få MitID, udover brokere og medarbejdere fra registreringsenheder og supportorganisationer.

For at give de bedst mulige betingelser for at gennemprøve både funktionalitet og de organisatoriske setup, der skal understøtte, at slutbrugerne kan få MitID, har vi valgt at forlænge pilotforløbet. Det betyder, at pilotforløbet vil vare tre måneder: Fra primo maj 2021 til primo august 2021.

Migrering forskydes

Konsekvensen af et forlænget pilotforløb er derfor også at udskyde slutbrugermigreringen, så den i stedet begynder medio august 2021.

Samtlige detaljer i planlægningen af det forlængede pilotforløb og det forskudte migreringsforløb er ved at blive gennemgået og er endnu ikke på plads.

Justeret tidsplan

  • 6. maj 2021-6. august 2021: Pilotforløb for udvalgte brugergrupper
  • 16. august 2021: Slutbrugerne kan få MitID.