Månedlig opfølgning på it-drift

Et godt leverandørsamarbejde kræver at myndigheden afsætter ressourcer til at sikre, at leverandørstyringen foregår effektivt og i god ånd.

Konstruktivt samarbejde

En væsentlig del af at styre en it-driftskontrakt og de leverancer, der leveres herigennem, er at opretholde et konstruktivt samarbejde med leverandøren. Der skal følges op på, at leverandøren inden for kontraktens rammer leverer det aftalte til rette pris og vilkår, og hvor der tages en god dialog om mulige forbedringer.

Aktiv involvering

Et godt leverandørsamarbejde kræver en aktiv involvering fra myndighedens side, hvor der afsættes ressourcer til at sikre, at leverandørstyringen foregår effektivt og i god ånd. For at der kan ske en effektiv styring af it-driftsleverandøren, er det nødvendigt, at myndigheden aktivt bruger sine samarbejdsmuligheder med leverandøren for at sikre et konstruktivt samarbejde.

Tjekliste

Denne tjekliste giver en række gode råd til, hvordan myndigheden gennem statusmøder følger op på status for it-driften med leverandøren. Den rummer også et forslag til opbygning af driftsrapport.

Find tjeklisten til månedlig opfølgning på it-drift