Kontraktkalender til opfølgning på rettigheder og forpligtelser

Kontraktkalenderen er et værktøj til at nedbryde en kontrakt i lavpraktiske, operationelle opfølgningspunkter, som hjælper myndigheden med at styre en kontrakts leverancer og forpligtelser.

Rettigheder og forpligtelser

Enhver kontrakt rummer en række rettigheder og forpligtelser, som beskriver, hvad der skal leveres, hvornår det skal leveres, og hvem der skal levere.

Rettigheder og forpligtelser kan både være noget, myndigheden selv skal huske at følge op på eller udføre (kundens rettigheder og forpligtelser) - men det kan også være noget, leverandøren skal eller kan gøre (leverandørens forpligtelser og rettigheder). Som eksempler kan nævnes leverandørens forpligtelse til at levere en månedlig driftsrapport eller myndighedens ret til at udnytte en option på forlængelse.

Kontraktkalenderen

Kontraktkalenderen giver et værktøj til at omsætte rettigheder og forpligtelser til opfølgningspunkter for, at myndigheden kan følge op på opfyldelsen af disse på en struktureret måde. Ved et opfølgningspunkt forstås en hændelse eller en begivenhed, som er beskrevet i it-driftskontrakten, som forekommer på et bestemt tidspunkt, og som kræver opfølgning.

Der er på forhånd indsat forslag til opfølgningspunkter baseret på erfaringerne fra statusrapporter for it-drift, men myndigheden kan naturligvis indsætte andre eller yderligere opfølgningspunkter, som passer til den enkelte kontrakt.

Hent skabelon til kontraktkalenderen