Nyhedsbrev om NSIS

Tilmeld dig Digitaliseringsstyrelsens nyhedsbrev MitID, MitID Erhverv og NemLog-in, hvori nyheder om NSIS, fx om anmeldelsesprocessen og opdateringer af NSIS-standarden eller tilhørende vejledninger, bliver publiceret.

NSIS står for National Standard for Identiteters Sikringsniveauer. Formålet med standarden er at skabe en fælles ramme for tillid til digitale identiteter og digitale identitetstjenester gennem en række tekniske og organisatoriske krav.

Tilmeld dig nyhedsbrevet MitID, MitID Erhverv og NemLog-in

Udsendte nyhedsbreve om NSIS

Se nyhedsbreve, der tidligere er sendt ud i forbindelse med det nedlagte nyhedsbrev NSIS (Identiteters Sikringsniveauer).

NSIS Nyhedsbrev Juli 2023

Sendt: 2023/07/07 14:00:00

NSIS nyhedsbrev november 2022

Sendt: 2022/11/18 08:00:00

NSIS nyhedsbrev april 2022

Sendt: 2022/04/08 11:00:00