Model for digitale kompetencer

Denne sider giver en overordnet introduktion til Model for digitale kompetencer i staten. En detaljeret beskrivelse af de enkelte dele findes i menuen til venstre.

Billedet viser model for digitale kompetencer. Indholdet i modellen er oplistet nedenfor.

Hent en printvenlig version af Model for digitale kompetencer med tilhørende beskrivelser af underkategorier og de underliggende kompetencer.

Formål

Med Model for digitale kompetencer i staten introduceres en begrebsramme og et overblik over digitale kompetencer, som statslige myndigheder kan anvende eller lade sig inspirere af i deres arbejde med at styrke de digitale kompetencer hos medarbejdere og ledere i egen organisation.

Model for digitale kompetencer i staten

Modellen er for alle myndigheder uanset størrelse og ressortområde. Den er udviklet med henblik på at favne alle de medarbejdere og ledere i staten, som ikke har en formel uddannelse inden for it og digitalisering, men for hvem digitalisering er en del af deres opgaveløsning.

Modellen skal skabe rammerne for et fælles sprog om, hvad digitale kompetencer er, når man arbejder i spændingsfeltet mellem it og forretning. Den giver et overblik over, hvilke digitale kompetencer statslige myndigheder samlet set bør besidde for at lykkes med digitalisering. Det er ikke et udtryk for, at alle medarbejdere skal besidde samtlige af modellens 32 kompetencer, men snarere, at alle kompetencerne bør være repræsenteret i organisationen som helhed.

Kompetencebehovet for den enkelte medarbejder afhænger af fx arbejdsopgaver, ansvarsområder samt karriere- og erfaringsniveau.

Opbygning

Model for digitale kompetencer i staten er opbygget i 4 overordnede kompetenceområder med hver 3 underkategorier og 32 dertilhørende kompetencer.

Baggrund

Model for digitale kompetencer i staten er udarbejdet på baggrund af en bred inddragelse. Fx har mere end 35 statslige myndigheder bidraget med input til og kvalificeret indholdet af modellen. Den brede inddragelse har været afgørende for at sikre en repræsentativ model, der fx tager højde for myndighedernes forskellige ressortområder og størrelser.