Data og sikkerhed

Siden giver en detaljeret gennemgang af kompetenceområdet Data og sikkerhed

""

Data og sikkerhed

Data er en central komponent i løsningen af de statslige kerneopgaver og vil i fremtiden blive det i endnu højere grad. Samtidig er truslen fra cyberangreb stigende, ligesom GDPR og det generelle fokus på datasikkerhed har øget kravene og forventningerne til håndtering af borgernes data. Dette et behov for kompetencer til både at agere sikkert, at anvende data til løsning af kerneopgaven og til at kende til etiske og retlige problemstillinger ved brug af data.