Statistik om NemSMS

Digitaliseringsstyrelsen udarbejder, i samarbejde med leverandører og Danmarks Statistik, statistikker over brugen af NemSMS.

Tilmeldinger pr. første kvartal af 2024

Den nedenstående graf viser, hvor mange borgere og virksomheder, der er tilmeldt NemSMS-løsningen i det første kvartal af 2024.

Kvartalsvis statistik

Der udarbejdes hvert kvartal en NemSMS særstatistik vedrørende antal borgere, som er tilmeldt løsningen. Tallene er fordelt på kommune og region og krydses med følgende parametre:

  • Alder
  • Køn
  • Ledighed
  • Børnefamilie

 

Statistikken omfatter borgere under 15 år, som følge af deres mulighed for at tilmelde sig via assisteret tilmelding. Det er ikke alle NemSMS-brugere, der har bekræftet deres mobiltelefonnummer. NemSMS kan kun modtages, hvis brugeren har bekræftet sit mobilnummer.