Lars Bønløkke Lê

Lars Bønløkke Lê er vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen og har været det siden medio september 2023. Han har været konstitueret vicedirektør siden maj 2023. Han er uddannet cand.scient.pol.

Fagligt ansvar for følgende kontorer

  • Kontor for cyber- og informationssikkerhed samt digitale kompetencer 
  • Kontor for digital regulering og tilsyn
  • Kontor for teknologi og data

 Tidligere stillinger

Periode Stilling
2023 Kontorchef i Digitaliseringsstyrelsen 
2019-2023 Kontorchef i Erhvervsstyrelsen
2018 Chef for digital vækstpolitik i Erhvervsstyrelsen
2017-2018 Teamleder i Erhvervsstyrelsen
2017 Chefkonsulent i Erhvervsministeriet
2016 Specialkonsulent i Erhvervsministeriet
2015-2016 Specialkonsulent i Erhvervsstyrelsen
2011-2015 Fuldmægtig i Erhvervs- og Vækstministeriet
2010-2011 Fuldmægtig i Økonomi- og Erhvervsministeriet