Direktions- og kommunikationssekretariat

I Direktions- og kommunikationssekretariatet arbejder vi hver dag for at understøtte vores direktion og den samlede organisation.

Direktionssekretariatets primære opgave er at understøtte direktionens daglige arbejde med en lang række drifts- og styringsmæssige opgaver.

Sekretariatet står blandt andet for koordinering af direktionens kalendere, sparring om materiale til direktionen, styring af sagsprocesser samt kontakten til Digitaliserings- og Ligestillingsministeriets departement, andre styrelser og vores koncernfælles funktioner.

Derudover er sekretariatet ansvarlig for udarbejdelse af og opfølgning på styrelsens mål- og resultatplan, driftsdokument samt styrelsens samlede strategi.

Direktionssekretariatet forbereder direktions- og chefmøder, personaledage samt ledelsesseminarer og har stort fokus på udvikling af styrelsens medarbejdere såvel som organisationen som helhed.

Endelig har Direktionssekretariatet det overordnede ansvar for presse og kommunikation, herunder intranet, website, sociale medier, større landsdækkende mediekampagner med videre.