Direktions- og kommunikationssekretariat

Direktions- og kommunikationssekretariatet arbejder hver dag for at understøtte direktionen og den samlede organisation. Vi driver desuden styrelsens eksterne kommunikation og HR.

Direktionssekretariat

Sekretariatets primære opgave er at understøtte direktionens daglige arbejde.

Direktionssekretariatet står blandt andet for at koordinere direktionens kalendere, styre sagsprocesser og sagsoverblik, forberede direktions- og chefmøder samt for kontakten til Digitaliserings- og Ligestillingsministeriets departement.

Derudover har direktionssekretariatet stort fokus på organisationen som helhed og er ansvarlig for styrelsens strategi samt for styrelsens årlige mål- og resultatplan med departementet. Sekretariatet forbereder desuden organisatoriske tiltag som for eksempel personaledage.

HR

En af HR-enhedens vigtigste opgaver er at skabe de organisatoriske rammer for, at styrelsens ansatte kan trives på arbejdet.

HR-enheden er blandt andet ansvarlig for styrelsens personaleadministration, herunder opgaver i relation til ansættelser, rokeringer og fratrædelser.

Derudover driver HR-enheden en række udviklingsinitiativer som performance-, udviklings- og lønsamtaler, medarbejdertrivselsundersøgelser, lederevaluering og -udvikling, samt karriereudvikling.

Kommunikation

Kommunikationsenheden har det overordnede ansvar for styrelsens eksterne og interne kommunikation. Enheden står for kontakten til pressen, udarbejder pressemeddelelser, driver styrelsens eksterne kampagner og styrelsens profiler på LinkedIn, X og Facebook. Kommunikationsenheden har også det overordnede ansvar for styrelsens hjemmeside, intranet og nyhedsbrev.

Derudover rådgiver og sparrer kommunikationsenheden med styrelsens kontorer om kommende kommunikationsaktiviteter og koordinerer større lanceringer med Digitaliserings- og Ligestillingsministeriets departement.