Kontor for NemKonto

Hvert år gennemfører NemKonto-systemet over 100 mio. udbetalinger fra både private og offentlige myndigheder til borgere og virksomheder. Kontor for NemKonto sikrer, at dette foregår sikkert, smidigt og optimalt – og endnu bedre i fremtiden.

Om NemKonto

Formålet med NemKonto-systemet er, at borgere og virksomheder kan modtage udbetalinger nemt, stabilt og sikkert.

Alle borgere med et CPR-nummer skal have en NemKonto for at modtage offentlige ydelser. Det samme gælder virksomheder med et CVR- eller SE-nummer. NemKonto-registeret kobler CPR og CVR til kontooplysningerne for den enkelte NemKonto. Således kan anmodninger om udbetalinger til en borger eller virksomhed knyttes til rette konto. Systemet kan også modregne eventuel gæld til offentlige myndigheder.

Strukturen sikrer, at Danmark har et smidigt og sikkert udbetalingssystem, som bankerne årligt udbetaler mange hundrede milliarder kroner igennem.

Projekt Ny NemKonto

Kontoret er i gang med en ny udgave af NemKonto-systemet, også kaldet Ny NemKonto. Den teknologiske udvikling giver mulighed for at bygge et system, som er mere fleksibelt og tilpasningsdygtigt. Ny NemKonto bliver derfor bedre egnet til at kunne foretage smidig videreudvikling og tilpasning til nye behov. Derudover skal Ny NemKonto håndtere en del teknisk gæld og stille os bedre i forhold til at forebygge svindel og håndtere sikkerhedsudfordringer.

Til trods for at ca. 5,6 mio. borgere hver måned er afhængige af udbetalinger til deres NemKonto, oplever de fleste NemKonto som en usynlig løsning. Det er derfor også ambitionen, at borgerne ikke skal mærke overgangen til det nye system i deres hverdag, da kvalitetsløftet hovedsageligt foregår ”bag kulissen”.

Opgaver i Kontor for NemKonto

Kontoret er organiseret i tre teams, som på forskellig vis alle samarbejder om det fælles formål.

En del af opgaverne er rettet mod forvaltning og driften af det eksisterende NemKonto-system. Herunder administration af nødvendige systemændringer som blandt andet sikrer, at NemKonto hele tiden lever op til gældende sikkerhedskrav.

Derudover er flere opgaver rettet mod at bygge Ny NemKonto. Det indebærer eksempelvis at specificere kravene til den nye løsning, sammentænke input og behov på tværs af interessenter, sikre finansiering og lovgrundlag – og ikke mindst designe den nye it-arkitektur til fremtidens behov.

Endeligt arbejder vi med flere opgaver af politisk og kommunikativ karakter. Samt med at følge udviklingen i potentielle svindelscenarier og omfanget af svindel med NemKonto. Kontoret skal desuden fra august 2022 varetage administrationen af en kompensationsordning i tilfælde af svindel med NemKonto.