Juridisk Kontor

Digitaliseringsstyrelsens Juridiske Kontor understøtter styrelsens fagkontorer og direktion bredt med juridisk rådgivning og opgaveløsning. Rådgivningen omfatter blandt andet forvaltningsret og databeskyttelsesret samt kontrakts- og udbudsret.

Kontoret bistår med udarbejdelse, implementering og fortolkning af regulering, herunder ved udarbejdelse af styrelsens lovforslag og bekendtgørelser. Derudover træffer kontoret afgørelser i styrelsens aktindsigtssager og håndterer anmodninger vedrørende de registreredes rettigheder samt sikkerhedshændelser i medfør af GDPR.

Kontoret bistår også med gennemførelse af styrelsens store it-udbud samt kvalitetssikring af styrelsens indkøb både ved indgåelse af nye kontrakter, men også ved kontraktstyring og ændringer af eksisterende kontrakter.

Digitaliserings- og ligestillingsministeriet har en koncernfælles DPO, som organisatorisk er placeret i Digitaliseringsstyrelsens Juridiske Kontor.